Dry January

Het nieuwe jaar begint goed! De ontwikkelingen rond het project Housemartin raken in een stroomversnelling.

Het kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur van een belangrijk fonds viel in de eerste week van januari. Een dergelijke ontmoeting bereid je uiteraard goed voor; de penningmeester en ik waren dan ook klaar voor alle vragen. Tot onze verrassing stelde onze gesprekspartner bij aanvang van het gesprek al dat we haar niet meer hoefden te overtuigen van de noodzaak van het respijthuis. Dat was haar wel duidelijk op basis van de documentatie die we haar vooraf hadden gestuurd en signalen uit het veld. Dat was wel even schakelen. De nadruk van het gesprek lag vooral op zaken zoals het waarom van de kleinschaligheid van ons huis en hoe andere fondsen te activeren. We kregen o.a. het advies om steunbetuigingen van en intentieverklaringen tot samenwerking met stakeholders in het operationele veld toe te voegen aan ons plan van aanpak.

Wij waren onder de indruk van de aanpak van dit fonds en we waren erg blij met de belofte om ons project onder de aandacht te brengen van collega fondsen.

Uiteraard  hebben we meteen werk gemaakt van het gekregen advies. Een groot aantal van de aangeschreven stakeholders reageerden positief op ons verzoek om een steun- en/of intentiebetuiging. Vooral de snelle reactie van de straatdokters was hartverwarmend. Samenwerking met de straatdokters is essentieel in dit project. Immers de toelating in het respijthuis zal op hun verwijzing dienen te geschieden. Zij zijn belangrijke ‘gatekeepers’.

Een andere prachtige ontwikkeling is dat een groeiend aantal professionals hun kennis en expertise inzetten om HouseMartin van de grond te krijgen. Zo gaven twee experts in het opleiden van vrijwilligers al advies. Door hun meedenken krijgen we een gedegen inzicht in welke opleidingsmodulen er nodig zijn om onze vrijwilligers goed voor te bereiden op het werken met en voor onze toekomstige gasten.

Ook leert een gerenommeerde organisatiedeskundige ons geheel belangeloos hoe het plan kort en zakelijk te verwoorden en voor het voetlicht te brengen. Focus op de ‘elevator pitch’ dus. De enthousiaste woordenbrij die wij – bestuursleden van HouseMartin – meestal uitstorten over ons gehoor wanneer wij vertellen over het respijthuis moet korter en krachtiger. Daarnaast maakt hij ons bewust welke stappen en in welke volgorde, essentieel zijn bij het opzetten van een goed lopende organisatie.

Verder deelde een fondsenwerver haar kennis over hoe fondsen te benaderen. Ze legde de nadruk op de afbakening en concreetheid bij het overleg met fondsen.

Tenslotte rondden de studenten economie van de Avans Hogeschool hun onderzoek af naar de maatschappelijke waarde van het respijthuis. Dat de liefdevolle verzorging die in HouseMartin geboden gaat worden een positief effect zal hebben op het welbevinden van de bezoekers, staat buiten kijf. Dat het maatschappelijk rendement zo groot zal zijn, daar hadden we niet echt bij stilgestaan.

En dan op de valreep van januari komt de eerste substantiële financiële toezegging binnen! Tijd voor een toast ware het niet dat het ‘dry January’ is. Zou RespijtHuis HouseMartin dan toch op 11 november 2020 haar deuren kunnen openen? Het een en ander staat of valt met het vinden van een geschikte locatie. Dus wederom een oproep aan al diegenen die moeten gaan betalen om hun geld veilig op de bank te zetten…. Investeer in een pand en Housemartin als huurder zorgt dat uw geld nog enigszins haar waarde behoudt.