TLC

RespijtHuis HouseMartin wordt een warm 'nest' waar daklozen kort kunnen verblijven om te herstellen van een griep of van een operatie.

DSC_1275

VRIJWILLIGERS

RespijtHuis HouseMartin is een vrijwilligersorganisatie. Zonder de inzet van vrijwilligers kan HouseMartin niet bestaan.

blijdschap

HELP HELPEN

RespijtHuis HouseMartin heeft uw steun nodig om de vaste lasten te dragen. Zonder uw hulp kunnen wij de meest kwetsbaren niet helpen.

foto's zommer 2015 257

BESTUUR

Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid; daar krijg ik een allergische reactie van. Opkomen voor mensen die aan de rafelrand van de maatschappij leven, beschouw ik als een plicht. Ervoor zorgen dat deze groep kwetsbaren ‘gezien' wordt en als volwaardig gaat meetellen, is mijn levensdoel. Ik geloof in mijn dromen. Ik ben in staat om – als ik ergens door gegrepen wordt – ‘iets’ op te bouwen uit het ‘niets’. Het woord ‘opgeven’ komt in mijn woordenboek achter de letter ‘z’.
Al jong leerde ik dat het niet vanzelfsprekend is op te groeien in het eigen warme nest. Op mijn zesde verhuisden we naar een jeugddorp waar ons gezin uitgebreid werd met pleegkinderen. Ik zag wat dit met hen deed. Later begreep ik: Iedereen kan eruit vallen.
Oorlog, ziekte, geweld, het kan ons allemaal overkomen. Hoe belangrijk is het dan dat er een plek is om op adem te komen. RespijtHuis HouseMartin wil plaats bieden aan wie dat mist. Ik wil daar graag aan meewerken.
Renske Visser
Secretaris
Als kind van de Verlichting en dus een gelovige in de waarden en uitgangspunten die daarbij horen, is het natuurlijk de verantwoordelijkheid van de meer welvarenden in onze samenleving om op de bres te staan voor de meest kwetsbaren. Wie dat ook zijn. HouseMartin is opgericht om als een soort moderne ‘florence nightingale’ de meest kwetsbaren een tijdelijke plek te bieden om op krachten te komen … een prachtig initiatief, waaraan ik graag mijn bijdrage lever.
Ik vind het geweldig om als vrijwilliger mijn netwerk en expertise in te kunnen zetten voor RespijtHuis HouseMartin. Voor mij spreekt het vanzelf om de meest kwetsbaren in de Haagse samenleving die ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Elk mens ervaart wel eens een moeilijke periode in zijn of haar leven. Een steuntje in de rug is dan waardevol. Het feit dat ik als wijkverpleegkundige zelfstandig indicatie mag stellen zal van grote toegevoegde waarde zijn voor HouseMartin.

aanverwante organisaties