Doneren

  • Doneren via een machtiging of een eenmalige gift. Schenkt u meer dan 1% van uw jaarinkomen aan een of meer goede doelen, dan is dit bedrag fiscaal aftrekbaar. U geeft dit op bij uw belastingaangifte.
  • Periodiek schenken door gedurende een periode van vijf jaar of langer, jaarlijks een vast bedrag te schenken. Meerjarige steun garandeert voortdurende exploitatie. Voor Stichting HouseMartin is dit van essentieel belang. Deze donatie wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met Stichting HouseMartin. Een notariële akte is niet nodig. Bij periodieke donaties betaalt de fiscus mee. Uw jaarinkomen telt niet mee, waardoor ook kleinere bedragen fiscaal aftrekbaar zijn. Wilt u ons periodiek steunen, dan kunt u de benodigde overeenkomst downloaden, op uw computer invullen, of uitprinten en ingevuld sturen naar Stichting HouseMartin. Na de eerste betaling kunt u de schenking opvoeren als aftrekpost op uw belastingaangifte.