Wie zijn wij

Bestuur
Marie Anne van Erp, Voorzitter Stichting HouseMartin

Marie-Anne van Erp,

voorzitster

Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid; daar krijg ik een allergische reactie van. Opkomen voor mensen die aan de rafelrand van de maatschappij leven, beschouw ik als een plicht. Ervoor zorgen dat deze groep kwetsbaren ‘gezien' wordt en als volwaardig gaat meetellen, is mijn levensdoel. 

Ik geloof in mijn dromen. Ik ben in staat om – als ik ergens door gegrepen wordt – ‘iets’ op te bouwen uit het ‘niets’. Het woord ‘opgeven’ komt in mijn woordenboek achter de letter ‘z’.

Boris Gorkovoi,

penningmeester

Onze verzorgingsstaat wordt langzaam omgevormd tot een participatiemaatschappij waarin wij allen een verantwoordelijkheid hebben. En dat begint voor mij dicht bij huis door een bijdrage te leveren aan een bijzonder initiatief voor de aller kwetsbaarste mensen die wij hier in Den Haag kennen.

Ik zal mijn uiterste best doen om als goed rentmeester te zorgen dat alle financiële steun die wij  dankzij u gelukkig mogen ontvangen, wordt ingezet voor respijtzorg aan hen die niets anders hebben.

Ilona Quaak,

secretaris

Na jarenlang met veel plezier voor ongedocumenteerden gewerkt te hebben vanuit Vluchtelingenwerk, wil ik graag op een andere manier bij de kwetsbaren in de stad betrokken zijn.
 
Het enthousiasme en doorzettingsvermogen van Marie-Anne is indrukwekkend met als gevolg dat RespijtHuis HouseMartin er nu staat. 
Het wordt een plek waar mensen die het echt nodig hebben, even kunnen herstellen en bijkomen en ik draag er graag aan bij om dit zo goed mogelijk te verwezenlijken.

Joke Visser,

algemeen lid

Daklozen zijn overlevers! Een liefdeloze jeugd, een vechtscheiding, in een enkel geval uit een absolute vrijheidsdrang, daardoor leven mensen op straat.  Tijdens mijn werk is dat respect alleen maar gegroeid. Het moeilijkst is het om mensen te laten, mensen die meer nodig hebben dan een slaapplek in de maatschappelijke opvang. In Den Haag is geen plek om uit te zieken voor wie op straat leeft, om te herstellen van een mishandeling,  om bij te komen nadat de wonden zijn verbonden. RespijtHuis HouseMartin gaat daar verandering in brengen!

Maria Scali,

algemeen bestuurlid

Renske Visser, Secretaris Stichting HouseMartin

Renske Visser

Redactioneel adviseur

Al jong leerde ik dat het niet vanzelfsprekend is op te groeien in het eigen warme nest. Op mijn zesde verhuisden we naar een jeugddorp waar ons gezin uitgebreid werd met pleegkinderen. Ik zag wat dit met hen deed. Later begreep ik: Iedereen kan eruit vallen.

Oorlog, ziekte, geweld, het kan ons allemaal overkomen. Hoe belangrijk is het dan dat er een plek is om op adem te komen.

RespijtHuis HouseMartin wil plaats bieden aan wie dat mist. Ik wil daar graag aan meewerken.

Annemiek Grootendorst

Intervisie deskundige

House Martin vind ik een prachtig initiatief waarin ‘ verbinden ‘ en ‘ delen ‘ centraal staat.Verbinden en delen maken de wereld mooier.Verbinden maakt  ieder krachtiger en creatiever; delen maakt ieder rijker.

Mijn bijdrage aan House Martin is het begeleiden van intervisie bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten delen vrijwilligers hun concrete ervaringen met elkaar.Door op deze manier Van en Met elkaar te leren wordt iedereen beter in het werk èn weet iedereen zich gedragen door de ander.

Coördinatoren

Coördinatoren

RespijtHuis HouseMartin

Kaoutar Akhlal en Lerina Kwamba hebben de dagelijkse leiding bij RespijtHuis HouseMartin.

Ze zijn te bereiken via 06 35 60 84 97 of coordinatoren@respijthuishousemartin.com.

Ambassadeurs

Elise Kant,

ambassadeur

Ik heb veel gewerkt in oorlogsgebieden. Om dat vol te houden, leerde ik, moet je zoeken naar dat wat tussen mensen gebeurt en naar daar waar de hoop bloeit. Mensen die zeggen: ik kan het niet aanzien, ik ga iets doen, tegen alle verdrukking in. Toen ik Marie-Anne tegenkwam zag ik datzelfde. Zij ging doen wat nodig was en wat niemand anders deed. En zij pakte dat professioneel aan en met een enorm doorzettingsvermogen. Inmiddels staat er een organisatie, zijn er allemaal belangrijke partijen betrokken en wachten we allen vol ongeduld op de opening van House Martin, dat er komt dankzij de inzet van liefdevolle, betrokken en kundige mensen. Met enthousiasme heb ik daarom ja gezegd op de vraag om ambassadeur te worden.  

 

Fatoş Ipek- Demir,

ambassadeur

Mijn motto is “kennis is macht en delen is kracht”. En als dochter van gastarbeiders heb ik aan den lijve ondervonden hoe het is om uitgesloten te worden, maar ook om geholpen te worden door mooie mensen die op mijn pad kwamen. Terwijl IEDEREEN erbij hoort. Alleen weten we niet altijd hoe. Marie-Anne volg ik al jaren met veel bewondering en natuurlijk wil ik datgene wat zij nu heeft gerealiseerd voor onze dak- en thuisloze stadsgenoten helpen groeien en bloeien. Ik weet zeker dat meer Hagenaars HouseMartin zullen willen ondersteunen en daarom zet ik mij de komende tijd graag in om te helpen bij het vergroten van ons netwerk en bij de pr/communicatie. Samen staan we sterk!

 

Vertrouwenspersonen

Hanh Pham (uitspraak: han fam)

Hanh,  is te bereiken via 06-55556359 of via 
uvahanh@yahoo.com

Willem Jansen

Willem,  is te bereiken via 0613991211 of via willem.jansen@iofc.nl.

Adviseurs
Mala Wallage, algemeen lid Stichting HouseMartin

Mala Wallage,

adviseur zorg

Ik vind het geweldig om als vrijwilliger mijn netwerk en expertise in te kunnen zetten voor RespijtHuis HouseMartin. 

Voor mij spreekt het vanzelf om de meest kwetsbaren in de Haagse samenleving die ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Elk mens ervaart wel eens een moeilijke periode in zijn of haar leven. Een steuntje in de rug is dan waardevol. Het feit dat ik als wijkverpleegkundige zelfstandig indicatie mag stellen zal van grote toegevoegde waarde zijn voor HouseMartin.

Sabita Ribai, Penningmeester Stichting HouseMartin

Sabita Ribai,

adviseur fondsen

Tijdens mijn vele reizen heb ik veel ongelijkheid gezien en het besef gekregen dat een dak boven je hoofd voor veel mensen geen vanzelfsprekendheid is.

Daarom vind ik het van grote waarde dat er plekken zijn waar mensen die door omstandigheden aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen terecht kunnen bij het RespijtHuis HouseMartin om even op adem te komen. Ik vind het belangrijk om vanuit mijn waarden gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid bij te dragen aan maatschappelijke activiteiten. 

 

Arjan Baayens

Finance & Impact & boekhouding