bestuur

Marie Anne van Erp, Voorzitter Stichting HouseMartin

Marie-Anne van Erp - Voorzitster & wnd penningmeester

Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid; daar krijg ik een allergische reactie van. Opkomen voor mensen die aan de rafelrand van de maatschappij leven, beschouw ik als een plicht. Ervoor zorgen dat deze groep kwetsbaren ‘gezien' wordt en als volwaardig gaat meetellen, is mijn levensdoel. 

Ik geloof in mijn dromen. Ik ben in staat om – als ik ergens door gegrepen wordt – ‘iets’ op te bouwen uit het ‘niets’. Het woord ‘opgeven’ komt in mijn woordenboek achter de letter ‘z’.

Renske Visser, Secretaris Stichting HouseMartin

Renske Visser - Secretaris

Al jong leerde ik dat het niet vanzelfsprekend is op te groeien in het eigen warme nest. Op mijn zesde verhuisden we naar een jeugddorp waar ons gezin uitgebreid werd met pleegkinderen. Ik zag wat dit met hen deed. Later begreep ik: Iedereen kan eruit vallen.

Oorlog, ziekte, geweld, het kan ons allemaal overkomen. Hoe belangrijk is het dan dat er een plek is om op adem te komen.

RespijtHuis HouseMartin wil plaats bieden aan wie dat mist. Ik wil daar graag aan meewerken.

Ambassadeur

Elise Kant - Ambassadeur

Ik heb veel gewerkt in oorlogsgebieden. Om dat vol te houden, leerde ik, moet je zoeken naar dat wat tussen mensen gebeurt en naar daar waar de hoop bloeit. Mensen die zeggen: ik kan het niet aanzien, ik ga iets doen, tegen alle verdrukking in. Toen ik Marie-Anne tegenkwam zag ik datzelfde. Zij ging doen wat nodig was en wat niemand anders deed. En zij pakte dat professioneel aan en met een enorm doorzettingsvermogen. Inmiddels staat er een organisatie, zijn er allemaal belangrijke partijen betrokken en wachten we allen vol ongeduld op de opening van House Martin, dat er komt dankzij de inzet van liefdevolle, betrokken en kundige mensen. Met enthousiasme heb ik daarom ja gezegd op de vraag om ambassadeur te worden.  

 

Adviseurs

Sabita Ribai, Penningmeester Stichting HouseMartin

Sabita Ribai - adviseur fondsen

Tijdens mijn vele reizen heb ik veel ongelijkheid gezien en het besef gekregen dat een dak boven je hoofd voor veel mensen geen vanzelfsprekendheid is. Daarom vind ik het van grote waarde dat er plekken zijn waar mensen die door omstandigheden aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen terecht kunnen bij het RespijtHuis HouseMartin om even op adem te komen. Ik vind het belangrijk om vanuit mijn waarden gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid bij te dragen aan maatschappelijke activiteiten. Graag draag ik vanuit mijn ervaring bij organisaties als Stem in de Stad en PAX bij aan het mede financieel mogelijk maken van dit noodzakelijke initiatief.

Mala Wallage, algemeen lid Stichting HouseMartin

Mala Wallage - adviseur zorg

Ik vind het geweldig om als vrijwilliger mijn netwerk en expertise in te kunnen zetten voor RespijtHuis HouseMartin.  Voor mij spreekt het vanzelf om de meest kwetsbaren in de Haagse samenleving die ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Elk mens ervaart wel eens een moeilijke periode in zijn of haar leven. Een steuntje in de rug is dan waardevol. Het feit dat ik als wijkverpleegkundige zelfstandig indicatie mag stellen zal van grote toegevoegde waarde zijn voor HouseMartin.