VOOR ZIEKEN ZONDER PLEK OM HET HOOFD NEER TE LEGGEN ZOEKEN WIJ VRIJWILLIGERS

MENSEN MET HET HART OP DE GOEDE PLEK

Medio september 2022 opent Stichting HouseMartin in Den Haag een logeerhuis voor zieke dak- en thuislozen, met en zonder papieren. In RespijtHuis HouseMartin zullen een vijftal daklozen op advies van het straatverpleegkundige team tien tot veertien dagen verblijven om te herstellen van een ziekte of om te revalideren na een ziekenhuisopname.

Vrijwel niemand kiest voor dakloosheid. Mensen verliezen het dak boven hun hoofd door vaak een combinatie van factoren. Leven op straat is hard en voor zieke daklozen is in Den Haag geen bed om te herstellen. Stichting HouseMartin trekt zich dit aan en wil hen in haar RespijtHuis de ruimte geven om op adem te komen.

Naast een team van coördinatoren zijn vrijwilligers nodig:

  • die gemotiveerd zijn om zich vrijwillig voor de doelgroep in te zetten – zonder iets terug te verwachten
  • die aandacht geven waar nodig en gewenst
  • die graag¬†koken of helpen met koken
  • die verzorgende taken op zich willen nemen (verpleging is zo nodig in handen van professionals)
  • die een nachtdienst willen draaien
  • die zich minimaal 1 dagdeel per week kunnen inzetten (je hebt altijd in 2-tallen dienst).

]

Laat deze oproep je niet onverschillig, neem dan contact op met Joke Visser, T 06 227 40 655.