VOOR ZIEKEN ZONDER PLEK OM HET HOOFD NEER TE LEGGEN ZOEKEN WIJ VRIJWILLIGERS

MENSEN MET HET HART OP DE GOEDE PLEK

Op de grens van het Haagse Centrum en de Schilderswijk ligt Respijthuis HouseMartin, het logeerhuis voor zieken zonder dak boven het hoofd en zieken zonder een thuis om op terug te vallen. Er is ruimte voor maximaal vijf gasten.

RespijtHuis HouseMartin is geen zorginstelling. Het wordt gerund door een kleine kern betaald personeel, bijgestaan door een groot aantal vrijwilligers die zich met liefde en aandacht bekommeren om de gasten. De huidige twee parttime coördinatoren bewaken de continuïteit van de dagelijkse werkzaamheden en sturen deze aan.

In het geval professionele medische zorg vereist is voor de verzorging of het herstel van de gasten, dan wordt deze zorg ingekocht.

De straatverpleegkundige van Haagse Wijk en Woonzorg (HWW) beslist of iemand in aanmerking komt voor respijt bij ziekte op grond van de volgende criteria:

  • Is een verblijf van één of twee weken voldoende voor herstel?
  • Is de persoon veilig voor de andere gasten en de vrijwilligers in RespijtHuis HouseMartin? (geen psychiatrische problematiek, drugs- of alcoholverslaving)  
  • Loopt er een (ander) traject voor revalidatie, preventie of herstel voor deze persoon? 

De straatverpleegkundige beslist ook over het tijdstip van vertrek.

RespijtHuis HouseMartin is altijd op zoek naar uitbreiding van het team vrijwilligers. Hebt u interesse? Wij zoeken vrijwilligers met verschillende capaciteiten.

  • die gemotiveerd zijn om zich vrijwillig voor de doelgroep in te zetten – zonder iets terug te verwachten
  • die aandacht geven waar nodig en gewenst
  • die graag koken of helpen met koken
  • die verzorgende taken op zich willen nemen (verpleging is zo nodig in handen van professionals)
  • die een slaapdienst willen draaien
  • die zich minimaal 1 dagdeel per week kunnen inzetten (je hebt altijd in 2-tallen dienst).

 

 

Meer weten?

Neem dan snel contact op met Kaoutar of Lerina.  Zij zijn te bereiken via coordinatoren@respijthuishousemartin.com of telefonisch 06 35 60 84 97. 

Wij zien uit naar je reactie!