RespijtHuis HouseMartin

Inspiratieprijs Kansfonds

Inspiratie prijs Kansfonds

Op 13 maart jl. viel RespijtHuis HouseMartin in de prijzen. Ons werk werd gezien door het Kansfonds die ons voordroeg voor haar inspiratieprijs. We zijn erg blij met de gedeelde tweede prijs.

Lees verder

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

Het eerste operationele jaar van RespijtHuis HouseMartin ligt achter ons. 2023 was het jaar waarin de droom van een veilige haven voor zieke dakloze mensen gestalte kreeg. We bedanken iedereen die een steentje heeft bijgedragen.

Meer details leest u in het jaarverslag. 

2023 een positief jaar

2023: positief jaar voor HouseMartin

Het eerste operationele jaar van RespijtHuis HouseMartin zit erop. En wat een mooi jaar was het! In de zestig weken dat we draaien – heel 2023 en de laatste 6 weken van 2022 – heeft het RespijtHuis vorm gekregen. Van niets naar een huis dat door haar logees als veilige haven wordt ervaren. De resultaten zijn meer dan positief. Zesenvijftig zieke dakloze mensen – ‘zelfredzame’  personen want zonder verslaving of zware psychische problematiek – vonden een moment van respijt in ons huis. Liefdevolle, oprechte aandacht, rust en reinheid: het deed hen zichtbaar goed. Het geurige soepje bij de lunch, de gezonde maaltijd ’s avonds, alles met passie bereid door de kookvrijwilligers, elke dag weer. Onze gasten genoten ervan. Hoe simpel kan het leven soms zijn…

Het participeren in het RespijtHuis wordt door de vrijwilligers als zingevend ervaren. Momenteel werken er bijna vijftig op regelmatige basis. De meesten zijn ingedeeld op een vast dagdeel. De communicatie onderling liep in eerste instantie vooral via een app-groep. Van de vele namen die in die groep zitten, kende men tot voor kort het gezicht niet. Sinds juli is daar verandering in gekomen. Maandelijks organiseren we een samenzijn in theater ‘In de Steeg’. Het HouseMartin-familiegevoel neemt per ontmoeting voelbaar toe. De maandelijkse bijeenkomst wordt vaak gekoppeld aan een scholingsmoment. Zo maken we momenteel kennis met de presentiemethode. Een belangrijk element in de leercurve is het onbevooroordeeld luisteren naar het verhaal van de ander, waarbij de neiging tot hulp bieden of tot oordelen wordt onderdrukt. Dat is best lastig. En toch is het effect van de methode groots.

Een andere uitdaging op de werkvloer is dat onze vrijwilligers afkomstig zijn uit de hele wereld. Dus cultuurverschillen en taalbarrières bij de vleet. En toch, de coördinatoren slagen er goed in om de verschillen die deze verscheidenheid met zich meebrengt, te overbruggen. Lerina Kwamba en Kaoutar Akhlal: betere coördinatoren hadden we ons niet kunnen wensen. Hun inzet en enthousiasme is tomeloos. Hun duidelijke manier van werken is indrukwekkend. We hadden gevreesd dat de duur van het verblijf (max. 14 dagen), voor problemen zou zorgen. Niets is minder waar. Over het algemeen genomen wordt deze duidelijkheid gewaardeerd door onze logees. 

Tot onze vreugde heeft zich recent een voormalig logee aangemeld als vrijwilliger. Door zijn inzet wil hij zijn erkenning laten blijken voor het door ons geboden rustmoment. Hij is meer dan welkom!

Telkens weer stemt het dankbaar als we een onverwachte donatie ontvangen. Verschillende kerkgenootschappen en menig particulier heeft ons in 2023 verblijd met een financiële bijdrage.  Het uitgangspunt bij dit project was – en is nog steeds – dat iedereen de kans moet krijgen om te helpen. Van sokken breien, tot netwerk delen tot het geven van centjes…. Elke bijdrage is meer dan welkom.

Alle gegevens houden we secuur bij en vertalen wij (geanonimiseerd) in grafische overzichten. Tot onze verbazing is het daklozenloket van de gemeente veruit onze grootste aanbieder van gasten. We zijn dan ook in gesprek met de gemeente om te kijken hoe er een duidelijker samenwerkingsverband kan ontstaan. Daarover later meer. De fondsenwerving voor 2024 is nu in volle gang en loopt boven verwachting positief. Menig toezegging is al binnen. Het levert vertrouwen op voor 2024.

Een vrouw onder een brug

een vrouw onder een brug

gevlucht om te leven

een brug een scherm tegen de regen

een schild voor een slapende vrouw


zo lang vuil en stank, de kapotte kleren

haar niet als een mantel omhullen ontwijkt ze

plaatsen waar de vluchtelingen bivakkeren


waar vergeefs wachtende mannen

– bewakers niet te vertrouwen

haar met hunkerende ogen onteren


gedreven door zelfbehoud slijt zij haar leven

onder èn op de brug – uitziend naar verlossing

er is geen weg terug


Renske Visser

sept. 2023

Dichter bij de Dood, Allerzielen 2023

Keramieke zwaluw als verzamelobject

Keramieke zwaluw als verzamelobject

Op 11 november – Sint Maarten – stonden wij stil bij het feit dat RespijtHuis HouseMartin haar eerste operationele jaar achter de rug heeft. Alle vrijwilligers waren uitgenodigd om aanwezig te zijn op het festival ‘Sound of Us’ dat plaats vond in Theater De Vaillant in de Schilderswijk. Het was een geweldige happening. De vrolijke tropische klanken van een band zoals ‘Tipico’ brachten ook op de dansvloer veel medewerkers van HouseMartin in beweging. Tijdens het vrijwilligers café – dat maandelijks plaatsvindt in Theater In de Steeg  – rondden we de festiviteiten af met een verrukkelijke taart. We kijken met tevredenheid terug op ons beginjaar.

Een paar feiten: er verbleven ruim 50 zieke dakloze mensen voor korte of langere tijd in het RespijtHuis. Meer dan de helft van deze mensen werd aangemeld door het daklozen loket van de gemeente. Andere aanmelders waren het Rode Kruis, Haagse ziekenhuizen, het Straatpastoraat, de Kessler stichting en natuurlijk onze goede buur Wereldhuis. Naast de Nederlandse nationaliteit van meer dan de helft van de gasten waren er veel verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd. De intensieve samenwerking met de straatverpleegkundigen van HWW-zorg loopt boven verwachting goed. Contractueel gaat alle indicering via hen. Zij zien erop toe dat alleen mensen zonder al te zware problematiek bij ons worden aangemeld. 

Op de werkvloer zetten de vele vrijwilligers zich elke week weer met hart en ziel in om onze logees een rustgevende tijd te bieden. Onze twee coördinatoren zorgen voor de broodnodige structuur.

Het was vaak hollen of stilstaan. Het ene moment waren alle vijf bedden bezet en was er zelfs regelmatig sprake van een wachtlijst. Het andere moment was het erg rustig. Het blijkt dat de groep van ‘zelfredzame’ dakloze mensen in Den Haag klein is. De strakke aanmeldeisen laten duidelijk zien dat HouseMartin zich in een niche beweegt. Het RespijtHuis is bestemd voor dakloze mensen zonder verslaving en zonder zware psychische klachten. Het aanbod van HouseMartin vult duidelijk een specifiek gat in de overbelaste zorgketen rond mensen zonder dak.

Het eerste jaar is voorbij gevlogen. Als aandenken aan dit jaar lieten we zwaluwtjes van keramiek ontwerpen bij Gemiva. Dit bedrijf heeft een mooi assortiment handgemaakte voorwerpen van keramiek. De ambachtslieden die bij Gemiva zulke mooie producten maken, hebben een niet-aangeboren lichamelijke afwijking.  

Het is de bedoeling dat het zwaluwtje een verzamelobject wordt. Het idee is om onze trouwe vrijwilligers jaarlijks te trakteren op dit symbolisch cadeautje. Elk jaar hetzelfde vogeltje, elk jaar met een afwijkende kleurstelling.

Het is mooi om te ervaren dat onze medewerkers hun bijdrage aan het project HouseMartin als zingevend ervaren. Er ‘zijn’ voor de ander is een inspirerend gegeven in een samenleving waarin alles om ‘hebben’ lijkt te draaien. De levensverhalen die onze logees met ons delen, laten ons beseffen dat ook ons rustige leven van de ene op de andere dag zomaar zou kunnen veranderen.

Een tijd van evaluatie is aangebroken. Met alle samenwerkingspartners analyseren we onze gezamenlijke ervaringen in het eerste jaar RespijtHuis: wat ging goed, wat kan beter. Ook het bestuur heeft tijdens een hei-dag het eerste jaar de revue laten passeren en heeft plannen gemaakt voor de komende jaren. Met deze gezamenlijke bewustwording gaan we vol energie het tweede jaar in.

Opvang voor ongedocumenteerden

Opvang voor oude ongedocumenteerden

De Pauluskerk in Rotterdam gaat in het kerkgebouw aan de Mauritsweg opvang bieden aan oudere mensen die langdurig zonder documenten in Rotterdam verblijven. Het gaat om mensen die vaak tientallen jaren in onze stad gewerkt hebben en door onder meer gezondheidsproblemen ernstig in de problemen komen als ze op straat moeten leven.

 

Lees verder

Ontheemd in een vertrouwde wereld

Ontheemd in een vertrouwde wereld

als het leven in tweeën splijt

in een voor altijd voor – een voor altijd na

is vanzelfsprekendheid voorbij

 

omzichtig liep zij door de straten

ze dacht: iedereen kan aan mij zien

moet wel zien dat ik blootsvoets ga

 

maar niemand zag

ontheemd in een vertrouwde wereld

zocht zij verloren haar weg

 

toen haar laatste rok van ’t lijf viel

sopte zij magertjes met kleine slokjes

een eerste stuk brood naar binnen

 

Renske Visser, Den Haag, 2023