RespijtHuis HouseMartin

Alliantie Kansfonds & Housing First

Partnerschap Kansfonds-Housing First

Geen dakloosheid meer in Nederland. Het kán, als we kiezen voor de revolutionaire aanpak van Housing First: geef dak- en thuisloze mensen meteen een eigen huis én de vrijheid om te herstellen zoals zij zelf willen. Met een kersvers partnerschap gaan Kansfonds en Housing First Nederland de strijd aan om van deze methode de nieuwe systeemaanpak in Nederland te maken.

Lees verder…

Nationaal Actieplan Dakloosheid

Nationaal Actieplan Dakloosheid

De afgelopen tien jaar bleek dat het aantal dakloze mensen sterk gestegen was. Daarom is vanuit de overheid fors ingezet op het voorkomen en verminderen van dakloosheid. Tussen 2019 en 2021 heef het Rijk twee tijdelijke programma’s opgezet: de brede aanpak ‘Een (T)huis, een Toekomst’1 , en het Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren2 . Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ‘Herstel begint met een huis’3 was een belangrijk uitgangspunt van deze programma’s.

Lees verder…

Kostenplaatje dakloosheid

Kostenplaatje dakloosheid

‘De kost van dakloosheid ligt tussen 30.000 en 85.000 euro per jaar per persoon. Mensen van straat halen, kost tussen 33.000 tot 70.000 euro.’

Daarom vroegen ze DULBEA, het departement toegepaste economie van de Franstalige universiteit van Brussel (ULB) om voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enerzijds de kost van het huidige dak- en thuislozenbeleid te becijferen en daarnaast het prijskaartje van herhuisvesting te bepalen.

Lees verder…

 

Gelukt!

Gelukt!

Met de komst van de eerste gast op 22 november 2022 is RespijtHuis HouseMartin operationeel geworden. De jonge dakloze man moet op krachten komen na een zware griep. Hij verbleef in de nachtopvang, maar de drukte aldaar belemmerde zijn herstel. De aanmelding verliep – zoals contractueel afgesproken – via het straatverpleegkundige team van de Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW). HWW heeft zich garant gesteld voor het behoud van zijn plek bij de nachtopvang.

Wij hebben bewust gekozen voor de eenduidige aanmeldroute via HWW, omdat wij verwachten dat dit de juiste instroom bevordert van dakloze mensen zonder verslavingsproblemen en/of zware psychische problematiek die bij ons komen aansterken en/of revalideren. HWW begeleidt onze gasten ook weer uit het Respijthuis. Mocht er medische verzorging nodig zijn tijdens het verblijf, dan zorgt HWW daarvoor. HWW declareert ook de kosten die eraan verbonden zijn.

De ingebruikname van het pand na oplevering van de verbouwing had enige voeten in de aarde. Het was hard werken voor de coördinatoren, het bestuur en veel ad hoc vrijwilligers om het Respijthuis op tijd gereed te krijgen voor de opening.

We zijn reuze content met de drie coördinatoren Kaoutar Akhlal, Claudia Cenkala-ten Dam en Lerina Kwamba. Alle drie mooie  persoonlijkheden.

Samen met vele vrijwilligers hebben zij in no time het pand ingericht. En dat op basis van een mix van nieuw gekochte en gedoneerde goederen. Het resultaat is een huiselijke plek.

De werving van de vrijwilligers die regelmatig zullen komen helpen in het RespijtHuis gaat gestaag door. Momenteel hebben zich al bijna dertig gemotiveerde mensen aangemeld. We zoeken er nog een stuk of twaalf. Zegt het voort…

Een ander vermeldenswaardig onderwerp is dat wij op 11 november 2022 RespijtHuis HouseMartin feestelijk hebben geopend met een mini-symposium Verzorgen, Verbonden & weer Verder. Sprekers waren de voorzitter van Stichting De Haagse Soepbus, twee projectbegeleiders van Housing First/LIMOR van het Leger des Heils en de oprichter van Onzichtbaar Den Haag met een ervaringsdeskundige. Verhalen werden met hart en ziel verteld en inspireerden toehoorders om zich als vrijwilliger aan te melden. Het was een bemoedigende avond in Theater De Vaillant. De grote Gele Zaal zat vol mensen die meer zien met hun hart dan met hun ogen. We werden compleet verrast door toepasselijk HouseMartin lied gecomponeerd door twee oud straatpastores. ‘Mijn Koren’ sloot de avond af met een toepasselijk lied ….‘we shall overcome’… want inderdaad, we zullen zeker in de beginfase, vele hordes moeten nemen. Maar samen staan we sterk.

Opening RespijtHuis

Opening RespijtHuis

Op 11 november vierden we in het mooie Theater De Vaillant in de Schilderswijk,  het bereiken van de mijlpaal dat RespijtHuis HouseMartin haar deuren opent. Een volle zaal met gelijkgestemden – mensen die zien met hun hart en pas in tweede instantie met hun ogen – luisterden gefascineerd naar de presentaties van Frans Pas (Haagse Soepbus), Boy Zandbergen & Dennis van Eck, (Onzichtbaar Den Haag), Wanneke van Dingstee, en Egbert Jan Stavast & Fouad van den Berg (Leger des Heils-Housing First).

De mooie piano improvisaties van  Hanneke Allewijn zorgde voor rustmomenten tussen de intensieve presentaties. ‘Onze enige echte’ Klaas Koffeman, die nu geniet van zijn pensioen na 14 jaar inzet bij het Straatpastoraat, verbeeldde hoe lastig het is wanneer je ėn ziek én dakloos bent én zonder zorgverzekering door het leven gaat. We werden er stil van…. 

Albert-Jan van der Neut van Mijn koren (mijnkoren.nl) sloot de avond af met het lied ‘We shall overcome’. De avond werd van vroeg tot laat in goede banen geleid door Elise Kant, directeur van Haëlla fonds en tevens onze ambassadeur.

Als klap op de vuurpijl leverde de avond nog drie vrijwilligers op. Een geweldige avond die vast vooruitloopt op een geweldig RespijtHuis waar zieke dakloze mensen even kunnen verblijven om te herstellen van ziekte.

Overigens zoeken we nog helpende handen… We zoeken jou dus! (https://lnkd.in/ewjQsYf4.

Het driekoppige team coördinatoren van RespijtHuis HouseMartin: Lerina KwambaKaoutar Akhlal en Claudia Cenkala- ten Dam – staan klaar om de eerste gasten te ontvangen.

Een ontroerend cadeau

Een ontroerend cadeau

‘En zijn ogen kan ik lezen’

Wij worden in het project RespijtHuis HouseMartin regelmatig verrast door genereuze donaties. Dat gaat van het delen van netwerk tot het leveren van expertise op de meest uiteenlopende vlakken. Anderen doneren hun tijd door de handen aan de ploeg te slaan. Geld en goederen stromen binnen. Zo kregen we via de Voedselbank o.a. potten, pannen en keukenapparatuur. Allemaal heel waardevol en essentieel voor de start van het RespijtHuis.

Dit jaar kregen we een wel heel bijzondere bijdrage die ik hier graag apart wil memoreren. Onze secretaris, Renske Visser schreef o.a. een bundel brieven die de titel ‘En zijn ogen kan ik lezen. Veertien negentiende-eeuwse brieven uit Parijs, Den Haag en Domburg, 1891-1894’ meekreeg. Van elk verkocht exemplaar is €5 bestemd voor RespijtHuis HouseMartin. Op 17 september vindt de officiële presentatie plaats in de Bosbeskapel in Den Haag.  Wie de presentatie wil bijwonen, kan zich aanmelden via soepteksten@xs4all.nl.

‘En zijn ogen kan ik lezen’

Het verhaal speelt zich af in het Parijs van de 19e eeuw. De hoofdpersoon lijdt aan een onbekende neurologische aandoening. Hij is – samen met zijn vrouw – naar Parijs afgereisd om Jean-Martin Charcot, een van de grondleggers van de neurologie, te raadplegen in de hoop dat hij hem kan genezen. 

Met veel ontroering heb ik de brieven in het boekje gelezen. Het taalgebruik en de beschrijving van de Franse hoofdstad zijn uitermate goed getroffen. Je hoort het ratelen van de koetsen, je ruikt het paardenzweet en meer… Ik waande mij in Parijs. Je ervaart de machteloosheid van de hoofdpersonen over het feit dat het maar niet lukt een afspraak te krijgen met de arts. Mijn ontroering kwam vooral door de  prachtige beschrijving van het denken en voelen van de hoofdpersonen, het balanceren tussen hoop en wanhoop. 

En ja, een deel van de opbrengst van het boekje gaat naar HouseMartin. De motivatie die de schrijfster geeft voor deze mooie geste is als volgt:

 ‘Ik besloot om met de verspreiding van de bundel brieven iets terug te doen voor de groep ‘onzichtbaren’ die met hun lichaam bijgedragen hebben aan het onderzoek van prof. Charcot in het Parijse Hôpital de Salpêtrière. In RespijtHuis HouseMartin krijgen de ‘onzichtbaren’ die in onze tijd  ziek op straat verblijven, de gelegenheid om op adem te komen.’

Ik word hier stil van. Dank je, Renske. Prachtige gedachte, prachtig cadeau!

Voor iedereen die nog op zoek is naar een mooi relatiegeschenk of kerstcadeau… Meer informatie is hier te vinden. 

 

Stein Streuvels’ zinderende zon

Stein Streuvels' zinderende zon

In mijn jeugd in België was het boek ‘De Vlaschaard’ van Stijn Streuvels’ verplichte kost. Het afzien van de boerenknechten die met de zeis het vlas neermaaiden onder de brandende zon, ik huiver er nog van. Zijn beschrijving van de zinderende hitte maakte een onuitwisbare indruk op mij.

 

De hittegolf die ons de laatste tijd ten deel valt, brengt die herinneringen weer in alle levendigheid terug. Voor mensen zonder de beschutting van een woning moet deze warmte ook afzien zijn. Immers binnenshuis de hoognodige verkoeling zoeken, is er niet bij. Liters water drinken om verkoeling te krijgen, zal ook niet iedereen gegeven zijn. Het is mooi dat Dunea – verspreid over heel Den Haag – een aantal gratis watertappunten heeft gecreëerd. Van harte hoop ik dat men die weet te vinden.

 

De ontwikkelingen rond Respijthuis HouseMartin zijn redelijk zonnig te noemen. Op 1 juli is het huurcontract ondertekend. We hebben de sleutels. Een waar juichmoment. Minder leuk was het bericht dat we kort daarop kregen dat het voltooien van de verbouwing nog even op zich laat wachten. Geduld blijkt wederom een echte deugd en uitdaging. Ondertussen is de metamorfose van onze etage helemaal gelukt. Het ruimtelijk effect van het slechten van een muurtje en het wit afwerken van de wanden is ongelooflijk. De lichtopbrengst is verbazingwekkend. Het kan nu niet lang meer duren voordat we onze intrek kunnen nemen in het pand.

 

Ondertussen vervelen wij ons niet. Het plaatsen van de vacature voor coördinator in onze netwerken gaf een geweldige respons. De stortvloed van prachtige motivatiebrieven is indrukwekkend. Hoopvol om te merken dat het zeker gaat lukken om medewerkers te vinden met de juiste attitude: er zijn voor de ander. In de eerste ronde zijn er veertien gesprekken gehouden. Daarvan zijn vijf personen naar de tweede ronde door. Eén kandidaat zag af van een tweede gesprek. Dus vier kandidaten bleven er over. Er valt wat te kiezen! En wat is dat moeilijk! Stuk voor stuk sterke kandidaten!!

 

De tweede selectieronde wordt gehouden in de ‘Tuin van Geloven’ van het voormalige Stadsklooster in het Westeinde. Een bijzonder inspirerende omgeving voor deze belangrijke gesprekken. (@broeder Frans, wij zijn je erg dankbaar voor je gastvrijheid. Merci!)

 

In het septembernummer van ‘Kerk in Den Haag’ staat de vacature voor de nodige vrijwilligers. Wij zijn de krant erkentelijk voor deze publicatie. Uiteraard staat de vacature ook op vacaturebank van PEP. In PEP vinden wij een waardevolle partner bij het professionaliseren van onze Stichting.

 

Samen met het team van straatverpleegkundigen van HWW-zorg worden momenteel duidelijke afspraken gemaakt. Immers de toelating tot HouseMartin zal uitsluitend via hen lopen. Ook de straatartsen zullen een belangrijke rol spelen voor het RespijtHuis. Kortom, de laatste loodjes worden geplaatst, we zijn er werkelijk bijna!

 

EU-burgers <> daklozenopvang

EU-burgers <> daklozenopvang

Allereerst dient opgemerkt te worden dat het verblijfsrecht van EU-burgers van rechtswege ontstaat en rechtstreeks voortvloeit uit het EU recht. Het is daarom irrelevant of een EU-burger al dan niet of met welke verblijfscode geregistreerd staat in de basisregistratie personen (BRP), een verblijfsdocument heeft of voldoet aan andere administratieve formaliteiten in Nederland. Ieder bewijsmateriaal kan worden aangedragen om te bepalen of een EU-burger een verblijfsrecht heeft.

Lees verder….

Gratis water tappen in DH

24/7 gratis water tappen in Den Haag

Bent u onderweg en heeft u zin in een slokje water? Bij één van de ruim 200 tapkranen in ons leveringsgebied kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, gratis water tappen. Kijk op de tapkranenkaart voor een tapkraan op uw route. 

Lees meer…