Leger des Heils

Deltaplan wonen voor daklozen

Leger des Heils voert actie!

Op de dag dat het CBS bekendmaakt dat er momenteel nog altijd 32.000 dak- en thuisloze mensen zijn in Nederland, voert het Leger des Heils actie voor de kwetsbare groep van 32.000 dak- en thuisloze mensen in Nederland. Op het Malieveld in Den Haag plaatste de organisatie vandaag duizenden lichtjes die de mensen zonder dak boven hun hoofd in ons land representeren. Lees verder…