Nieuws

Eerlijke beeldvorming nodig

Eerlijke beeldvorming nodig

Een man in verwaarloosde kleding slapend op een vies bankje in een park. Te vaak nog wordt dit beeld gebruikt bij de publicatie van verhalen over dak- en thuisloosheid: niet respectvol, stigmatiserend en niet representatief voor hoe dak- en thuisloosheid in Nederland er werkelijk uitziet. Bovendien belemmert deze eenzijdige beeldvorming een adequate aanpak van dak- en thuisloosheid. 

Lees verder…

20 bedden > 6 geldstromen

Voor 20 verpleegbedden, 6 geldstromen

Er heerst een epidemie van onverzekerden in Nederland maar de overheid verkeert in een staat van ontkenning. Voor tienduizenden daklozen pakken bureaucratie, wetgeving en commerciële prikkels desastreus uit.

Lees verder…

Gemeente als uitsmijter

Gemeente als uitsmijter

Dakloze arbeidsmigranten  krijgen in Nederland niet dezelfde hulp als Nederlandse daklozen. Voor Nederlanders bestaat een traject met een bed, therapie en mogelijkheden tot afkicken van eventuele verslavingen. In kassen, slachthuizen en distributiecentra werkende EU-migranten komen daar niet voor in aanmerking.

Lees verder..

Het lot van onverzekerden

GGD-GHOR laat onverzekerde burgers stikken

Hij leek wel een skelet met zijn holle ogen en zijn gewicht van 44 kg en een BMI van 14. Hij was benauwd en kon niets meer drinken. Ging hij eerder dood aan uitdroging omdat hij niet meer kon slikken of ging hij stikken door zijn longontsteking?

Lees verder…

 

Zorg schiet tekort

Zorg arbeidsmigranten ontoereikend

In Nederland wonen en werken naar schatting ruim 375.000 arbeidsmigranten afkomstig uit Midden- en Oost-Europese landen (NIDI & CBS, 2020). Toch is de Nederlandse zorg ontoereikend voor hen.  Lees meer…