Nieuws

Gemeente als uitsmijter

Gemeente als uitsmijter

Dakloze arbeidsmigranten  krijgen in Nederland niet dezelfde hulp als Nederlandse daklozen. Voor Nederlanders bestaat een traject met een bed, therapie en mogelijkheden tot afkicken van eventuele verslavingen. In kassen, slachthuizen en distributiecentra werkende EU-migranten komen daar niet voor in aanmerking.

Lees verder..

Het lot van onverzekerden

GGD-GHOR laat onverzekerde burgers stikken

Hij leek wel een skelet met zijn holle ogen en zijn gewicht van 44 kg en een BMI van 14. Hij was benauwd en kon niets meer drinken. Ging hij eerder dood aan uitdroging omdat hij niet meer kon slikken of ging hij stikken door zijn longontsteking?

Lees verder…

 

Zorg schiet tekort

Zorg arbeidsmigranten ontoereikend

In Nederland wonen en werken naar schatting ruim 375.000 arbeidsmigranten afkomstig uit Midden- en Oost-Europese landen (NIDI & CBS, 2020). Toch is de Nederlandse zorg ontoereikend voor hen.  Lees meer…

Geen Huis, geen zorgverzekering

Interview met straatdokter M. Slockers

Komt iemand bij de dokter. Dakloos, ziek, maar ook onverzekerd. Dan gebeurt het nog altijd dat diegene niet geholpen, maar weggestuurd wordt. Straatdokter Marcel Slockers maakt zich al jaren boos over de slechte toegang tot zorg voor onverzekerden. ‘Wanneer dringt het door dat het niet hebben van een adres op zichzelf al een bewijs van kwetsbaarheid is?’

Lees hele interview met straatdokter Marcel Slockers

Deltaplan wonen voor daklozen

Leger des Heils voert actie!

Op de dag dat het CBS bekendmaakt dat er momenteel nog altijd 32.000 dak- en thuisloze mensen zijn in Nederland, voert het Leger des Heils actie voor de kwetsbare groep van 32.000 dak- en thuisloze mensen in Nederland. Op het Malieveld in Den Haag plaatste de organisatie vandaag duizenden lichtjes die de mensen zonder dak boven hun hoofd in ons land representeren. Lees verder…

Slavernij in Nederland

Slavernij in Nederland

Zijn been is verbrijzeld tussen twee grindbalen van 1500 kilo in de Rotterdamse haven. Als Oost-Europeaan spreekt hij geen Nederlands. Hij werkt nog niet lang in Nederland en kent de wet- en regelgeving amper. Met spoed wordt hij naar een ziekenhuis vervoerd. Daar wordt hij goed geholpen. Nazorg krijgt hij niet. Hij kan nergens verblijven. Maar hij kan ook niet werken: zijn been zit in een beugel en kan niet worden belast.

Lees verder…