Herenondergoed!

Het is voorjaar. Vanaf mijn werkplek heb ik zicht op de pruimenboom van de buurman. De boom pronkt prachtig in haar bloesem spijts het feit dat zij in een cementbak staat en veel schaduw krijgt van de omliggende huizen. Hoewel er de afgelopen tijd regelmatig nog sprake was van nachtvorst staat de bloesem er nog ongedeerd bij. Kleine koolmeesjes vliegen af en aan, op zoek naar insecten. Hoopvol allemaal.

Hoopvol zijn ook de vele ontwikkelingen rond het respijthuis. De financiering is bijna rond. Meer dan 80% van de begroting is al toegezegd. Wij hebben er alle vertrouwen in dat die laatste 20% ook gevonden wordt. Er staan nog enkele fondsaanvragen uit.

De etage die we gaan huren wordt verbouwd. Afgelopen week hebben we onze verbouwingswensen nogmaals besproken met de architect. Zo hebben we gevraagd om de douches te voorzien van muntapparaten. We gaan ervan uit dat de duidelijkheid die verbonden is aan het gebruik van muntjes veel discussie voorkomt.

De functiebeschrijvingen voor de vrijwilligers moeten opgesteld worden. Toch hebben de eerste spontane sollicitanten zich al aangemeld voor de coördinatiefunctie en de nachtbewoner. Voortschrijdend inzicht is dat de dagelijkse leiding bij voorkeur een dubbelfunctie wordt: een man en een vrouw die samen aan het roer staan, heeft onze voorkeur. Twee kapiteins op één schip is dat wel wijs? Wij gaan het uitproberen en leren of het lukt om in harmonie het respijthuis te laten draaien.

Wat de inrichting betreft gaat het ook voorspoedig. Het nodige linnengoed is al aangeboden. De eerste bedden en makkelijke stoelen hebben we helaas moeten afslaan bij gebrek aan opslagruimte. Wat we koesteren is de gift van liefst vier splinter nieuwe(!) mannenonderbroeken. We verwachten dat die goed terechtkomen bij onze logees. Zo doen we hier graag meteen al een oproep voor – eventueel gebruikte – herenpyjama’s en kamerjassen, graag van katoen. Katoen wast lekker makkelijk uit.

Op bestuurlijk niveau hebben we de afgelopen maand een bestuur cursus gevolgd. Deze cursus werd aangeboden door PEP, de Haagse vrijwilligersorganisatie. Voor mij persoonlijk was deze cursus een goede bewustwording van de minimum eisen die aan goed besturen verbonden zijn.  Naast kennisvergaring werd via deze cursus ook weer een nieuw netwerk aangeboord.  Alle participanten staan in een besloten Linkedin groep. Goed initiatief van PEP. Duidelijk werd maar weer eens dat er in Den Haag mooie initiatieven worden ontwikkeld.

Samen met onze toekomstige onderbuur maken we plannen voor gezamenlijke PR acties. De belangrijkste daarvan is het benaderen van de buurtbewoners en ze winnen voor ons initiatief. Een spannend gebeuren. Ook wordt er gesproken over het organiseren van een ‘crowdfunding’ actie. Dat wordt pas echt een uitdaging. We houden u graag op de hoogte!