'Family' HouseMartin

Momenteel zijn er bijna veertig vrijwilligers die op regelmatige basis verzorgende taken uitvoeren in RespijtHuis HouseMartin. Met liefde en aandacht zijn zij er voor de gasten. Zij bereiden een geurige soep voor de lunch, bakken koekjes bij de thee en/of koken voedzame, eiwitrijke maaltijden om de dag af te sluiten. Het zijn taken die ieder in overleg en op de eigen manier invult. Ook komt het voor dat zij dweil of strijkbout ter hand nemen. Over het algemeen ervaren vrijwilligers het werk bij RespijtHuis HouseMartin als zingevend. Er zijn momenten dat het saai is als er kamers leeg staan of als gasten even naar buiten zijn, meestal is het druk en is er genoeg te doen. Hoe een week eruit ziet, is elke keer een verrassing.

Vrijwilligers die zich wekelijks inzetten of om de veertien dagen, laten zich op vaste dagen inroosteren. Anderen komen wanneer er een gat in het rooster valt. Dit zijn ‘nood’ vrijwilligers. In de zomerperiode is de nood vaak zo hoog dat er regelmatig een beroep op hen wordt gedaan. Het is hartverwarmend dat veel vrijwilligers tijdens de vakantiedagen van de coördinatoren en de vaste vrijwilligers dubbele tot driedubbele diensten draaien, waardoor de bezetting in de zomerperiode voldoende op peil blijft.

Er is een categorie vrijwilligers die niet op de werkvloer meedraait, maar die op andere wijze waardevolle ondersteuning biedt. Mede dankzij deze inzet krijgt de administratieve inrichting van Stichting HouseMartin in snel tempo een meer en meer professioneel kader.

De coördinatoren hebben een groepsapp voor de vrijwilligers geopend waarin onderling relevante informatie wordt uitgewisseld. Maar wie is Robina, Maman Hélène of Fouad? Omdat het aantal vrijwilligers groeit naar veertig, leer je niet iedereen op de werkvloer kennen. Het werd hoog tijd voor ontmoeting in levende lijve en voor verbindende vrijwilligersinitiatieven.

In juni zijn we gestart met het eerste HouseMartin-café op een ludieke plek, namelijk Theater In de Steeg aan het Westeinde. De eigenaar, de Vincentius Vereniging, verhuurt de ruimte tegen een vriendenprijs. Elke derde dinsdag van de maand ontmoeten we elkaar in Theater In de Steeg. We voelden ons meteen thuis op deze geweldige locatie en zijn de Vincentius Vereniging erg dankbaar dat zij ons deze ontmoetingsplek biedt.

Binnenkort starten we waarderingsbijeenkomsten. Een van onze vrijwilligers is een intervisie specialist. Zij heeft aangeboden om met haar kennis en kunde deze bijeenkomsten te begeleiden met als doel te bouwen aan een HouseMartin familie.

Om de competenties van onze medewerkers te versterken, staan verschillende trainingen gepland. De meeste trainingen worden gegeven in nauwe samenwerking met PEP, een gewaardeerde samenwerkingspartner die veel relevante leermomenten in de aanbieding heeft.

De Presentietraining die niet in het assortiment van PEP zit, kunnen we dankzij een gemeentesubsidie inkopen. De Presentietraining is nodig om onze medewerkers op een liefdevolle wijze met onze gasten te leren omgaan. De presentiemethode leert hoe je open en aanwezig kunt zijn voor de ander: ‘Je ontmoet een ander mens, soms heel anders dan jijzelf. Om voor die ander betekenisvol te zijn, is luisteren zonder te oordelen essentieel. Je ontmoet en accepteert die ander zoals zij/hij is, dus zonder verbeterneigingen. ‘ Het is van groot belang voor het werken in RespijtHuis HouseMartin dat we de neiging anderen te willen veranderen, onderdrukken. De relatie staat centraal, niet hetgeen de ander moet bereiken in het leven. Dit is beslist een uitdaging voor ons allemaal.

Tot slot, meer vrijwilligers blijven nodig, zowel ‘nood ‘vrijwilliger’ als reguliere. Dus, weet je welkom om te komen helpen. Zie voor meer info https://respijthuishousemartin.com/vrijwilliger/