ThuisHuis HouseMartin

What is in the name Housemartin?

What is in the name 'HouseMartin'?

Een heel jaar staat mijn denken en doen in het teken van ‘Housemartin’. Mijn droom is om een gastvrije plek te creëren waar dak- en thuislozen even kunnen verpozen om aan te sterken na een operatie, na een ziekte of gewoon om even op krachten kunnen komen na een lange periode rauwe werkelijkheid van leven op straat. Ik kan mij nu al verheugen op het gevoel dat onze bezoekers zullen hebben wanneer ze zich  voor het eerst tussen fris gewassen lakens laten glijden. Heerlijk! 

Maar waarom die naam, vraagt men mij steeds. Heeft het iets te maken met Sint Maarten? Deze gulle heilige stond op mijn namenlijstje maar werd het niet.  Of betekent Housemartin het ‘huis van Martin’, zo vroeg een van mijn vrienden die Martin heet. Had gekund want Martin is een goed mens.

Maar nee, het ligt allemaal veel simpeler. House martin is het Engelse woord voor boerenzwaluw. Ik heb mij laten inspireren door deze gracieuze vogel. Elk jaar weer  gebruikt een ouderpaar zwaluwen onze stal voor het stichten van een gezin. Met veel vlijt fabriceren ze eerst een kunstig nest gemaakt van een soort klei. Dan broeden ze met een engelengeduld de eieren uit. Wanneer de eieren zijn uitgekomen begint het echte leven. Schijnbaar onvermoeibaar zorgen ze voor voedsel voor hun hongerig kroost. Met veel kabaal laten de kuikens weten dat ze willen eten, en wel nu! Alleen de komst van vader of moeder doet het geluid verstommen. Menig vlieg of worm wordt in de opengesperde bekken gedeponeerd. En dan op een goede dag, zie: hoog bezoek. Andere volwassen zwaluwen komen aanvliegen en gezeten op een wormstekige balk lijken ze al luid tsjilpend de jonge ouders van commentaar te voorzien. Het is dan een drukte van belang in de stal.  Mijn fantasie slaat dan helemaal op hol. Ik zie in die extra zwaluwen familieleden die zich met de opvoeding komen bemoeien. Inspirerend!

Zo moet het ook zijn in Housemartin. Aangezien de passanten afkomstig zullen zijn uit alle windstreken, is het streven om cultuur sensitieve zorg te bieden. Er zal ruimte gegeven worden aan familie of vrienden om helpende en zorgende handen aan het bed te zijn. Dat deze extra helpende handen logistiek een hele uitdaging zullen zijn, staat buiten kijf maar we gaan het  in ieder geval proberen. Er zullen richtlijnen opgesteld moeten worden die we regelmatig zullen toetsen op haalbaarheid.

Tenslotte gaan we er van uit dat ‘Housemartin’ een naam is waaraan niemand – van welke culturele achtergrond – aanstoot kan nemen.

Stip op de horizon

Stip op de horizon: ThuisHuis HouseMartin

Elon Musk, de oprichter van SpaceX en Tesla schijnt ooit gezegd te hebben toen hij zijn plannen voor vervoer naar de ruimte deelde: ‘ik faal liever dan dat ik later moet toegeven dat ik nooit het lef heb gehad om het te proberen.’ Een waarheid als een koe! Deze uitspraak gaf mij net dat duwtje in de rug dat ik nodig had. Ik ga definitief proberen om ThuisHuisHouseMartin op te zetten.

Het volgende bericht zond ik naar alle mensen die het afgelopen jaar met mij mee dachten over het opzetten van HouseMartin.

 [Even persoonlijk laten weten dat ik – na vele gesprekken met mensen in het veld – definitief ga proberen om een ThuisHuis op te zetten voor dak- en thuislozen. Het wordt meer dan een hospice alleen. Het wordt een soort thuis waar dak- en thuislozen zonder gespecialiseerde zorg kunnen uitzieken maar ook eventueel sterven. Van Griep tot Graf dus.

Ik ben nu op zoek naar een geschikt pand, adequate bestuursleden, geld… Mochten deze items je inspiratie geven, laat het dan even weten. De bestuursvacatures zijn te lezen op de blog *https://thuishuishousemartin.com

Met vriendelijke groet,]

Hoe goed het ook voelt om een duidelijke beslissing te nemen, het vreet ook veel energie. Ineens ben ik doodop. Echt aan vakantie toe. Lekker veel lezen, tuinieren, denken, maar ook het plan van aanpak verder uit schrijven.

En dan klinkt door de voicemail: ‘Marie-Anne ik hoorde van Heleen dat je op zoek bent naar een pand voor het oprichten van een thuishuis voor dak- en thuislozen. Wat heb je precies nodig? Wanneer wil je starten? Wij vanuit Staedion gaan op zoek voor je… ’ Wat een dergelijke boodschap met je doet? Ik geloof echt dat mijn mond open viel. Niet alleen heeft Heleen – zoals beloofd – haar netwerk aangeboord; het heeft ook effect gehad. Geweldig! Men gaat op zoek naar een pand.

Teerling is geworpen

Alea iacta est: de teerling is geworpen

Herinnert u zich nog, in de jaren ’80 van de vorige eeuw, de films met Harrison Ford waarin hij als een met een zweep slaande professor in de meest benarde situaties verzeild raakte als redder van archeologische schatten? Op het puntje van mijn stoel zat ik! Menig nagel sneuvelde… Een scene die veel indruk op mij maakte, was die waarin de held – uiteraard vergezeld door een hulpeloze schone – in een kolenwagentje door de binnenste van een bergmijn suisde op de ‘wielen gezeten’ door een stelletje zware jongens. Helemaal spannend werd het toen het karretje bleek uit te komen bij een diep ravijn. Maar Harrison wist het stellig: er was een brug. Door het gooien van een handvol zand maakte hij de brug zichtbaar.

Ook ik zie de brug! Vele gesprekken en talrijke rapporten later, is het intuïtieve gevoel dat ik had in overtuiging veranderd: er is een duidelijke behoefte aan een soort ziekenboeg waar dak- en thuislozen even kunnen uitzieken, revalideren of op krachten kunnen komen of – in tegendeel – hun laatste adem kunnen uitblazen. Een plek waar vrijwilligers met volle aandacht en toewijding de zieken cultuur-sensitief verzorgen. Voorwaarde van toelating is wel dat de bezoekers geen speciale zorg nodig hebben. Immers voor die groep zijn er tal voorzieningen zoals bij het Leger des Heils, de Kessler Stichting en Limor. Een andere voorwaarde voor toelating is dat er sprake moet zijn van medische indicatie. De tijdsduur van verblijf is bij binnenkomst gedefinieerd.

Waar is deze overtuiging op gebaseerd?

In april vond ten kantore van het Haella Stichting een ronde tafel bijeenkomst plaats. Representanten van het Straatpastoraat, Mara, Stek, Okia, Dokters van de Wereld, Straatconsulaat, Vluchtelingenwerk, Haella en de GGD bespraken elk vanuit hun eigen expertise de zorgbehoefte van eerdergenoemde groep ontheemden. Men was haast unaniem van mening dat bij de huidige voorzieningen een deel van de dak- en thuislozen buiten de boot vallen als het gaat om primaire zorgbehoefte. Recent uitgebrachte rapporten van o.a. de Rekenkamer en KIS onderstrepen dit.

Na een jaar oriënterende gesprekken met mensen uit ’t veld, is het behoefte-onderzoek tot afronding gekomen. Een belangrijke volgende stap is het verder uitschrijven van het plan van aanpak en het business plan.

Door deelname aan Lijn1 kwam ik in contact met een lector Sustainable Finance & Accounting verbonden aan de Avans Hogeschool in Breda. Zij zal vierde jaars studenten begeleiden in het berekenen van de maatschappelijke waarde van de beoogde voorziening. Er wordt dan niet alleen naar het financiële rendement gekeken; ook de belevingswaarde wordt gemeten. De resultaten van dit onderzoek zijn essentieel voor het business plan dat nodig is om financiers te overtuigen om in dit project te investeren. Een andere onderzoeksvraag waar de jongeren zich over gaan buigen, is hoe de financiering duurzaam te maken. Ogenschijnlijk een onmogelijke opgave gezien de doelgroep. Ik ben dan ook benieuwd of zij – net als Harrison – op een geven moment  met een hand vol zand zullen komen…

Tegelijkertijd zal de focus liggen op het vinden van een adequaat pand. Ook het opzetten van een stichting staat nu hoog op de prioriteitenlijst. De zoektocht naar een bestuur is begonnen. Aangezien de bezoekers van Housemartin uit alle windstreken afkomstig zullen zijn, wordt er een intercultureel en multidisciplinair bestuur gezocht. De vacature teksten vindt u onder de kop VACATURES.

Q & A