doneren

Alleen dankzij financiële steun van donateurs is het mogelijk RespijtHuis HouseMartin op te zetten en te exploiteren.  Hebt u geen tijd, maar draagt u ons project wel een warm hart toe, dan zijn er de volgende mogelijkheden om ons te ondersteunen:

 • Doneren via een machtiging of een eenmalige gift. Schenkt u meer dan 1% van uw jaarinkomen aan een of meerdere goede doelen, dan is dit bedrag fiscaal aftrekbaar. U geeft dit op bij uw belastingaangifte.
 • Periodiek schenken door gedurende een periode van vijf jaar of langer, jaarlijks een vast bedrag te schenken. Deze donatie wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met Stichting HouseMartin. Een notariële akte is niet nodig. Bij periodieke donaties betaalt de fiscus mee. Uw jaarinkomen telt niet mee, waardoor ook kleinere bedragen fiscaal aftrekbaar zijn. Meerjarige steun garandeert voortdurende exploitatie. Voor Stichting HouseMartin is dit van essentieel belang. Immers, gezien de doelgroep, is de kans uitermate gering dat er vanuit de overheid op regelmatige basis geldstromen binnenkomen.Wilt u ons periodiek steunen, dan kunt u de overeenkomst onderaan deze pagina downloaden, op uw computer invullen of uitprinten en ingevuld sturen naar Stichting HouseMartin. Na de eerste betalingkunt u de schenking opvoeren als aftrekpost op uw belastingaangifte.
 • Uiteraard is Stichting HouseMartin dankbaar voor elke schenking!

  Hebt u vragen, dan kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met Marie-Anne van Erp, 0616608839, zwaluwen@xs4all.nl.

   

  Stichting HouseMartin, p/a Ankerstraat 22, 2586 RK Den Haag

  • Rekeningnummer ING: NL46INGB 0009 2130 28 t.n.v. Stichting HouseMartin
  • KvK nummer: 74476939
  • RSIN: 859916984