doneren

Doneren met belastingvoordeel  

Zonder financiële steun vanuit donateurs is het onmogelijk om RespijtHuis HouseMartin op te zetten en te exploiteren. Doneren is mogelijk middels een machtiging of een eenmalige gift. Mocht  u meer dan 1% van uw jaarinkomen schenken aan een of meerdere goede doelen, dan is dit bedrag fiscaal aftrekbaar. U dient dit bij uw belastingaangifte aan te geven. Andere mogelijkheid is om ons via een periodieke schenking te ondersteunen. Bij deze optie is uw jaarinkomen niet relevant.

Bij deze wijze van doneren komt u in aanmerking voor belastingvoordeel. Doneren met fiscaal voordeel heeft meerdere positieve kanten. Zo is het mogelijk dat u het belastingbedrag dat u uitspaart aan ons schenkt. Anderzijds kan u ervoor kiezen om de teruggave die u van de belastingdienst terugkrijgt over uw gift, zelf te houden. 

Wat is periodiek schenken?
Periodiek schenken wil zeggen dat u ons jaarlijks – gedurende een periode van vijf jaar of langer – een vast bedrag doneert. Deze donatie wordt vastlegt in een schriftelijke overeenkomst. Bij een dergelijke gift staat noch de hoogte van het bedrag vast, noch het maximum. Ook is een notariële acte niet nodig. Een schriftelijke overeenkomst met Stichting HouseMartin volstaat.

De overeenkomst kunt u downloaden onderaan deze pagina, op uw computer invullen of uitprinten en ingevuld naar Stichting HouseMartin sturen. Ons voorlopig adres is:  Stichting HouseMartin, p/a Ankerstraat 22, 2586 RK Den Haag

Vanaf het moment dat u een eerste betaling doet, kunt u de schenking opvoeren als aftrekpost op uw belastingaangifte.

Kortom als u kiest voor een periodieke donatie dan betaalt de fiscus mee. Ook bijdragen die kleiner zijn dan 1% van het jaarinkomen zijn dan fiscaal aftrekbaar. Uw meerjarige steun aan Stichting HouseMartin is essentieel voor de continue exploitatie. Immers, gezien de doelgroep is de kans uitermate gering dat de we op regelmatige basis geldstromen vanuit de overheid kunnen rekenen.

Belangrijke gegevens

  • Rekening ING: NL46INGB 0009 2130 28
  • KvK nummer: 74476939
  • RSIN: 859916984

Informatie en contact: Met al uw vragen, kunt u contact opnemen met Peter Verburg, 0611018218 of pv@resultm.com.