Wie wordt onze nieuwe penningmeester?

Stichting Housemartin zoekt een penningmeester 

Stichting Housemartin werkt aan het oprichten van een respijthuis, een laagdrempelige, cultureel- en religieus-sensitieve logeergemeenschap waar respectvolle verzorging geboden wordt aan zieke daklozen met en zonder documenten die een zorgnetwerk ontberen.

Opvang in Respijthuis Housemartin is gericht op respijtverzorging, revalidatie en preventie. De tijdelijke logeervoorziening zal plaats bieden aan maximaal 6 personen. Opname vindt plaats op doktersvoorschrift. Vrijwilligers uit verschillende culturen nemen de verzorging op zich. Tevens wordt een dagopvang voorzien (“de pleisterplaats”) waar dakloze bezoekers koffie, pleisters en preventieve informatie kunnen krijgen.

Het bestuur van Stichting Housemartin zoekt een penningmeester die zich graag als vrijwilliger voor deze doelgroep in wil zetten, die flexibel is en over een pioniersmentaliteit beschikt.

Functie-inhoud:

  • Samen met de overige bestuursleden helpt u mee en draagt u zorg voor het opstellen en uitvoeren van het stichtingsbeleid.
  • U neemt deel aan de maandelijkse vergadering live of via internet.
  • U beheert de geldmiddelen van de stichting.
  • U stelt samen met de voorzitter de rekeningen betaalbaar en bewaakt de financiële situatie van de stichting.
  • U verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven en stelt de financiële jaarstukken op.
  • U stelt begrotingen op voor fondsen.
  • U hebt gemiddeld 2 uur per week nodig om deze functie uit te voeren.

Is uw interesse gewekt? Wij gaan graag met u in gesprek om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. Op uw verzoek sturen wij u het Plan van Aanpak toe.

Contactgegevens:  Marie-Anne van Erp, tel.0651 75 65 65 https://respijthuishousemartin.com, zwaluwen@xs4all.nl