Stip op de horizon: ThuisHuis HouseMartin

Elon Musk, de oprichter van SpaceX en Tesla schijnt ooit gezegd te hebben toen hij zijn plannen voor vervoer naar de ruimte deelde: ‘ik faal liever dan dat ik later moet toegeven dat ik nooit het lef heb gehad om het te proberen.’ Een waarheid als een koe! Deze uitspraak gaf mij net dat duwtje in de rug dat ik nodig had. Ik ga definitief proberen om ThuisHuisHouseMartin op te zetten.

Het volgende bericht zond ik naar alle mensen die het afgelopen jaar met mij mee dachten over het opzetten van HouseMartin.

 [Even persoonlijk laten weten dat ik – na vele gesprekken met mensen in het veld – definitief ga proberen om een ThuisHuis op te zetten voor dak- en thuislozen. Het wordt meer dan een hospice alleen. Het wordt een soort thuis waar dak- en thuislozen zonder gespecialiseerde zorg kunnen uitzieken maar ook eventueel sterven. Van Griep tot Graf dus.

Ik ben nu op zoek naar een geschikt pand, adequate bestuursleden, geld… Mochten deze items je inspiratie geven, laat het dan even weten. De bestuursvacatures zijn te lezen op de blog *https://thuishuishousemartin.com

Met vriendelijke groet,]

Hoe goed het ook voelt om een duidelijke beslissing te nemen, het vreet ook veel energie. Ineens ben ik doodop. Echt aan vakantie toe. Lekker veel lezen, tuinieren, denken, maar ook het plan van aanpak verder uit schrijven.

En dan klinkt door de voicemail: ‘Marie-Anne ik hoorde van Heleen dat je op zoek bent naar een pand voor het oprichten van een thuishuis voor dak- en thuislozen. Wat heb je precies nodig? Wanneer wil je starten? Wij vanuit Staedion gaan op zoek voor je… ’ Wat een dergelijke boodschap met je doet? Ik geloof echt dat mijn mond open viel. Niet alleen heeft Heleen – zoals beloofd – haar netwerk aangeboord; het heeft ook effect gehad. Geweldig! Men gaat op zoek naar een pand.