Q & A

 • Palliatie: Palliatie betekent verlichting of verzachting.
 • Wat is palliatieve zorg?Palliatieve zorg is de zorg die gegeven wordt in de periode waarin genezing is niet meer mogelijk. Deze periode varieert van 1 maand tot 1 jaar.
 • Palliatieve zorg omvat:
  • Zorg voor kwaliteit van leven voor de patiënt en naasten.
  • Voorkomen en verlichten van lijden.
  • Bestrijden van pijn en andere symptomen.
  • Verlichten van psychosociale problemen.
  • Zingeving.
 • Wat is de terminale fase? De terminale fase is de periode van 1 tot 6 weken voor de dood. Dit is het moment waarin de dood onafwendbaar dichtbij komt.
 • Wat is palliatieve sedatie? Het is sedatie waarbij het bewustzijn verlaagd wordt.
 • Wanneer wordt palliatieve sedatie toegepast? Palliatieve sedatie wordt alleen in extreme situaties toegepast. Dat wil zeggen situaties waarbij niet op een andere manier behandeld kan worden o.a. bij ondraaglijke pijn of benauwdheid, als ook bij uitputting en verwardheid.Palliatieve sedatie is onderhevig aan strenge regels en wordt pas toegestaan bij patiënten die waarschijnlijk binnen twee weken dood gaan.
 • Wie beslist over palliatieve sedatie? De arts beslist om te starten met palliatieve sedatie. Wel moet hij hierover overleggen met de patiënt, als dat kan. De patiënt of de familie van de patiënt kan niet kiezen voor palliatieve sedatie.
 • Wat is euthanasie?Euthanasie is een patiënt actief helpen met sterven.
 • Wat is morfine? Morfine is een medicijn waardoor een patiënt minder pijn heeft of minder benauwd is. Als een patiënt veel morfine krijgt, kan hij of zij daar soms voor een tijdje suf van worden.
 • Feiten over morfine
  • Het is een sterke pijnstiller.
  • Je wordt er meestal alleen suf van als je meteen een hoge dosis krijgt.
  • Je gaat er niet sneller van dood – sommige mensen gebruiken het jaren.
  • Als je het krijgt voor de pijn, raak je niet verslaafd.
  • Morfine is er niet om een patiënt.
  • bewusteloos te maken.
  • Morfine verkort meestal niet het leven van de patiënt, ook niet als een patiënt veel morfine krijgt.
  • Morfine als medicijn is niet verslavend.
  • Morfine is niet het middel waarmee een arts palliatief sedeert of euthanasie uitvoert. Het kan wel zo zijn dat een patiënt ook morfine krijgt tijdens het palliatief sederen.
 • Wanneer wordt euthanasie toegepast?
  • Euthanasie mag alleen toegepast worden op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt en middels een schriftelijke wilsverklaring.
  • Daarnaast mag euthanasie alleen toegepast worden wanneer er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.
  • Tenslotte kijkt er altijd een tweede arts mee om te beoordelen of er inderdaad sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.
 • Hoe vaak komt euthanasie in Nederland voor?3% van de sterfgevallen in Nederland betreft euthanasie.