VOOR ZIEKEN ZONDER PLEK OM HET HOOFD NEER TE LEGGEN ZOEKEN WIJ VRIJWILLIGERS

met het hart op de goede plaats

Floris Nightingale voor de nacht

Voor zieke mensen zonder woning heeft Stichting HouseMartin een kleinschalig logeerhuis opgericht. Zij kunnen in RespijtHuis HouseMartin 10 tot 14 dagen verblijven om te herstellen van een griep of te revalideren na een operatie.

RespijtHuis HouseMartin is geen zorginstelling, vrijwilligers bekommeren zich met liefde en aandacht om de gasten. Drie parttime coördinatoren bewaken de continuïteit van de dagelijkse werkzaamheden en sturen deze aan.

Het bestuur van Stichting HouseMartin is voor de avond-/nachturen op zoek naar een Floris Nightingale:

  • Een rustig persoon met levenservaring en geestelijk overwicht die in de avonduren en in uitzonderlijke situaties ’s nachts een eerste aanspreekpunt wil zijn bij vragen of (intermenselijke) problemen en die in staat is de-escalerend op te treden. De voorkeur gaat uit naar een broeder die naastenliefde als het ware in zijn DNA heeft.

Als tegenprestatie biedt Stichting HouseMartin naast kost en inwoning, een bescheiden vrijwilligersvergoeding. De eigen kamer beschikt over een douche en toilet. Er kan gebruik gemaakt worden van de gemeenschappelijke zitkamer en woonkeuken.

Stichting HouseMartin ontvangt brede financiële steun van fondsen. Dankzij de toezeggingen van de vele fondsen en de donaties van particulieren opent Stichting HouseMartin in het najaar de deuren van Respijthuis HouseMartin.

Laat deze oproep je niet onverschillig? Neem dan contact op met Joke Visser T 06 22 74 06 55. Een mail met je gegevens stuur je naar joke@respijthuishousemartin.comWij zien uit naar je reactie!