Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal

Mooie stelling. Daar kan ik wel wat mee. Het past bij mijn laatste ervaringen.

Eind 2017 had ik al enkele keren een oproep van Lijn1 voorbij zien komen. Toch had de in vette rode letters geschreven slogan ‘We dagen je uit!’ mij in eerste instantie niet in beweging gebracht. Wellicht kwam dat omdat een van de voorwaarden voor deelname was, je idee ‘scherp, kort en krachtig’ te verwoorden. Als ik over Housemartin mag vertellen, ben ik meestal niet te stuiten. Hoe het ook zij, ik liet mij toch activeren en vlak voor de sluitingsdatum liet ik Housemartin de wijde wereld in ‘vliegen’.

Had u wel eens gehoord over Lijn1? Ik niet maar dat komt waarschijnlijk omdat ik niet in de zorg werk. Lijn1 slaat bruggen tussen eerste-lijn zorg en andere professionals en bewoners in de wijk. Zo ontstaan nieuwe ziens- en werkwijzen, gericht op een gezonde wijk met gezonde burgers.

Sinds 2017 verzorgt Lijn1 een leergang waarin innovatie in de zorg centraal staat. Het is een dynamisch en interactief programma met als doel kennis, kennismaking en ruimte voor nieuwe initiatieven in de zorg aan elkaar te koppelen. Een plek waar ‘out of the box’ denken gewaardeerd wordt. Vruchtbare grond voor mij, ik voel mij in mijn element.

Ik gaf op 15 februari, tijdens de aftrap van het Innovatieprogramma 2018 van de Nieuwe Lijn, mijn eerste elevator pitch. Mijn gehoor was een groep van 20 zorgprofessionals, die net als ik aan een innovatief idee in de zorg werken. De introductie was succesvol, project Housemartin werd toegelaten tot de leergang voor zorgtransformatie van Lijn 1. Geweldig dat ik het komende jaar hier deel van mag uitmaken.

Eenmaal per maand komt de groep bij elkaar. Huiswerk krijgen we mee van de inspirerende inleider Kees Klomp. Bepaal de waarde van je idee. De waarde? Moet ik het nu over geld hebben? Dan haak ik af, schoot het door mij heen. Gelukkig loopt het niet zo’n vaart. De gedachte achter de waarde-bepaling van je idee is dat je enthousiasmerend onder woorden kan brengen wat de intrinsieke waarde is van je vernieuwing. Dat je in staat bent om ook bij je luisteraar een positief pioniersgevoel op te wekken. Kijk, daar heb je iets aan.

Ander pluspunt van deze leergang is dat je gebruik kan maken van het kantoor en de voorzieningen aldaar van Lijn1. Ook het feit dat de adviseurs tijd voor je maken om obstakels in je denken te helpen ombuigen tot uitdagingen, is een steun in de rug. Zo had ik afgelopen week een uitgebreid gesprek met Joshua van Rooij en Bibi Prummel. Hun support en zienswijze helpen het project vooruit!

(Lijn1 ‘werkt samen aan een gezonde wijken’. Voor meer info verwijs ik graag naar http://www.lijn1haaglanden.nl/)

Q & A