Lichtpuntjes in grijze dagen

Het jaar loopt ten einde. En wat voor een jaar was het… zoals eerder vermeld vonden we een etage te huur aan de Hooftskade. Een concept huurcontract werd opgesteld en besproken, een intentieverklaring voor een meerjarig huurcontract werd ondertekend. Alle seinen stonden op groen. Op 11 november zou een feestelijke opening plaats vinden. Maar helaas. Het verkrijgen van de juiste vergunningen nam meer tijd in beslag dan gedacht. Het bestemmingsplan moest ervoor aangepast worden. Nieuws is dat de vergunningen binnen zijn. De verbouwing begint in januari. Er worden zes aparte slaapkamers met douche voorzien waarvan vijf voor onze logees en een voor de nacht coördinator. Ook komt er een lift.

Spijts het uitstel van de opening ‘golfde’ het ene na het andere hoogtepunt door het jaar heen.

De dekking van de begroting voor het eerste jaar werd een feit. Een handboek werd voor het respijthuis samengesteld. Het is een degelijke handleiding geworden voor het runnen van het respijthuis. We werden verblijd met vijf gebruikte hoog/laag bedden inclusief matras. Tot op het allerlaatste moment bleef het spannend of de bedden wel door de voordeur aan de Hooftskade pasten. Maar door de positieve opstelling van allen die betrokken waren bij de verhuizing liggen de bedden nu opgestapeld totdat ze opgemaakt kunnen worden. Ook werd een begin gemaakt met het vullen van de linnenkast: het eerste beddengoed en dekbedden liggen gereed voor gebruik.

Recent zijn er enkele bestuurswisselingen geweest. Allereerst wil ik mijn dank uitspreken naar alle bestuursleden van het eerste uur. Mala, Sabita en Peter: elke treden in de opbouw van een nieuwe organisatie is essentieel, jullie bijdrage was essentieel.

Ondertussen is het nieuw bestuur compleet. Het kwintet Renske Visser (secretaris), Boris Gorkovoi (penningmeester), Maria Scali (algemeen lid), Joke Visser (algemeen lid) en ikzelf/Marie-Anne van Erp  (voorzitter) gaan – met de boekhoudkundige ondersteuning van Arjan Baaijens – verder bouwen aan RespijtHuis HouseMartin. Verder hebben we een groot aantal adviseurs bij wie we kunnen aankloppen voor raad en daad.

Tenslotte wil ik een fan van het eerste uur noemen. Haar naam is Elise Kant. Prachtig hoe zij altijd klaar staat voor advies. Dankzij haar positieve ondersteuning zijn er vele deuren open gegaan. Mooi dat zij nu officieel onze ambassadeur is geworden.

En nu, tot aan de allerlaatste dagen van het jaar blijven we donaties ontvangen. Sommigen zijn beloofde stortingen van fondsen. Maar ook een totaal onverwacht substantiële geldbedrag van een Haagse kerkgemeenschap. Andere giften – als lichtpuntjes in grijze dagen – zijn afkomstig van bekende maar ook van onbekende particuliere donateurs. Op welke manier hoorde men van het RespijtHuis? Wat spreekt hen aan in dit project? Intrigerende vragen met (nog) niet te achterhalen antwoorden. Ik hoop dat al deze lieve mensen beseffen dat wij ontzettend geraakt zijn door hun donatie.

Uiteraard bent u benieuwd naar de datum van de opening. Verwacht wordt dat de verbouwing eind april gereed is. Dan moeten we nog inrichten. Wellicht dat we de deuren in de lente openen. We houden u graag op de hoogte!

Voor nu wensen wij u een vredelievend en verbindend 2022 toe. Mogen al onze dromen uitkomen.