LeesLijst

Aantal daklozen in Nederland verdubbeld

In zeven jaar tijd is het aantal daklozen in Nederland bijna verdubbeld. Telt ons land in 2009 nog 17.000 mensen, zeven jaar later bedraagt dat aantal 30.000. De meeste daklozen zwerven rond in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam.

Verslag: Marc Schrikkema 

Ombudsman: laat ‘zelfredzame adreslozen’ niet verder afglijden


De Nationale ombudsman krijgt steeds meer signalen van en over zogenoemde 'zelfredzame' adreslozen. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld dak- of thuisloos zijn geraakt door ontslag, te weinig zzp-inkomsten, een echtscheiding of ernstige schulden. Zij moeten meer hulp krijgen om verder afglijden te voorkomen, vindt de ombudsman.

Lees hier het artikel


'In zeven jaar tijd is het aantal daklozen in Nederland bijna verdubbeld. Telt ons land in 2009 nog 17.000 mensen, zeven jaar later bedraagt dat aantal 30.000. De meeste daklozen zwerven rond in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam.'

Lees hier het artikel en bekijk het nieuwsitem

Mensenrechten onder druk

 'Met een ademfrequentie van 30 trof de straatdokter hem aan in de nachtopvang voor daklozen. Hij was net weggestuurd uit het ziekenhuis, ook al hapte hij naar adem en dacht hij dat hij doodging. 300 euro had hij moeten betalen om behandeld te worden; het had hem amper benauwder kunnen maken.'[/caption]

Lees hier de blog

Hoe schoonheid van daklozen weer mensen maakt

 'In Brussel bezocht ik een hartverwarmend initiatief voor daklozen, een mooi voorbeeld van hoe burgers zelf het heft in handen nemen wanneer de overheid faalt.'

Lees via deze link

Meer mensen dan ooit in daklozenopvang en beschermd wonen

' De Federatie Opvang constateert op basis van registratiecijfers van leden over 2017, dat meer mensen dan ooit een beroep doen op maatschappelijke opvang en beschermd of begeleid wonen.'[/caption]

Lees hier het artikel

Meeste daklozen hadden al jaren een laag inkomen

' Eind 2016 waren er naar schatting 30,5 duizend daklozen. De meeste daklozen behoorden ook vijf of tien jaar voor hun dakloosheid al tot de huishoudens met de laagste inkomens en hadden vaak een uitkering. Weinig daklozen hadden kort voor ze op straat belandden levensgebeurtenissen zoals een echtscheiding, baanverlies of een plotselinge (sterke) inkomensdaling meegemaakt. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van het CBS.'[/caption]

Lees hier de analyse


Meeste daklozen hadden al een jaar .jpg Alleen krijg je het niet voor elkaar
Ongedocumenteerde migranten hebben net als ieder ander recht op medisch noodzakelijke zorg. Naar aanleiding van vragen vanuit het Multicultureel Ontmoetingscentrum Schilderswijk, investeert KIS in een kleinschalig onderzoek naar de zorg aan ongedocumenteerde migranten.

Lees hier het onderzoek van KIS


Zelfredzaam zonder dag
 ‘Economische’ daklozen vallen tussen wal en schip. Daklozen zonder psychiatrische of verslavingsproblematiek krijgen het stempel ‘zelfredzaam’ opgeplakt, om te maskeren dat er in Nederland te weinig opvangplekken en betaalbare woningen zijn. ‘Om hulp te krijgen moet je je zieliger voordoen dan je bent.’

Lees hier het onderzoek uit De Groene Amsterdammer


verslag HaagseHogeschool.jpg
Studenten van de Haagse Hogeschool hebben voor hun minor ‘participatieve gezondheidszorg’ een onderzoek gedaan op vraag van Housemartin. De doelstelling voor het project is te weten te komen wat de zorgbehoefte zijn van de dak- en thuislozen, dus wat willen zij graag in de verzorging terugzien. Hierop volg de vraag ‘Wat zijn de wensen van dak- en thuislozen, in regio Den Haag, in de verzorging bij het herstel na ziekte?’  Het doel van dit project is om een beeld te krijgen van de zorg die de dak- en thuislozen wensen om zo de zorg in Housemartin hierbij aan te kunnen sluiten. De uitkomst van het onderzoek zal als bijlage meegaan naar fondsen en andere geldschieters om te laten zien dat naast het spreken over de doelgroep ook met de doelgroep is gesproken.

Lees hier het onderzoek van de studenten van de Haagse Hogeschool


afbeelding artikel ONE World
Steeds meer mensen belanden in Nederland op straat en verliezen daarmee ook hun zorgverzekering. Wie buiten het systeem valt, en overal wordt geweigerd, kan gelukkig nog terecht bij de straatdokter.

Lees hier de reportage


Juliana Ziekenhuis.jpg
Onlangs werd bekend dat het voormalige Juliana Kinderziekenhuis aan de Sportlaan onderdak gaat bieden aan 90 daklozen.  De opvang blijft er maximaal twee jaar. Woensdag 17 oktober was er een informatiebijeenkomst voor de Vogelwijk over deze tijdelijke voorziening.  Volgens de open brief die een dakloze naar de redactie van De Posthoorn stuurde, was de weerstand tijdens deze bijeenkomst groot.

Lees hier de open brief van de dakloze


Ombudsman- mensen krijgen
Mensen krijgen geregeld niet de zorg waar ze recht op hebben. Dat zegt de Nationale ombudsman in een rapport over het nieuwe zorgstelsel dat in 2015 werd ingevoerd. Van de beloftes die toen zijn gedaan, is volgens hem nog niets terechtgekomen.

Lees hier het rapport van de Nationale ombudsman


De kwetsbare mensen
De Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) roepen het kabinet op om meer oog te hebben voor de duizenden Nederlanders die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het gaat vooral om psychiatrisch patiënten en jongeren met een licht verstandelijke handicap die langdurige zorg nodig hebben.

Lees hier het artikel uit Trouw/verdieping


valse hoop
Dit rapport is geschreven op verzoek van Amnesty International en Stichting LOS. Het beschrijft de resultaten van een verkennend onderzoek naar de effecten van (verschillende vormen van) opvang van migranten zonder rechtmatig verblijf in Nederland.

Lees hier het rapport van Amnesty International en Stichting LOS


Rekenkamer Den Haag
De Rekenkamers van de vier grote steden Den Haag, Rottedam, Utrecht en Amsterdam (G4) hebben in 2017 besloten een onderzoek uit te voeren naar de maatschappelijke opvang.

Lees hier het onderzoek van Rekenkamer Den Haag


zorgvermijding.jpg
Een handreiking met adviezen en aanbevelingen op basis van de werkwijze en ervaringen van geestelijk verzorgers, straatpastors, outreachend professionals en voormalig daklozen.

Lees hier de adviezen over zorgmijding


klinische les
Een evaluatie van de casus van een dakloze patiënt die palliatieve zorg behoefde, en de keten van problemen die vervolgens ontstond voor hem, zijn naasten en de vele betrokken hulpverleners en instanties

Lees hier de evaluatie


Samen sterk.jpg
Palliatieve zorg voor ernstig zieke mensen die dak- en thuisloos zijn, wordt vaak pas laat of helemaal niet geboden. Om dit te verbeteren, is in Amsterdam een samenwerking tussen hospice en maatschappelijke opvang opgezet. Een onderzoek of hier elders ook behoefte aan is.

Lees hier het onderzoek


Daklozen in Den Haag
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een dwarsdoorsnede-onderzoek onder de mensen die gebruik maken van Haagse nachtopvang. De Kessler stichting en Goodwillwerk Leger des Heils Den Haag en omstreken hebben opdracht gegeven tot dit onderzoek.

Lees hier het rapport


Zoeken naar een plek om te sterven
Dit artikel van Hanne Obbink verscheen in de Trouw op 20 februari 2017

Lees hier het artikel uit de Trouw


Wie zorgt er voor dak en thuislozen
Dit artikel geeft op basis van verschillende bronnen inzicht in de gezondheidsproblematiek en het gebruik van sociaal-medische voorzieningen door daklozen in Den Haag.

Lees hier het artikel


Verwarde mensen op straat
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een beeldvormend onderzoek onder dak- en thuislozen in de laagdrempelige opvang dat in 2015 is verricht in  opdracht van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.

Lees hier het rapport

regie over de plaats van sterven.jpg
Afstudeeronderzoek master Strategisch Management in de non-profit 2012-2014

Lees hier het afstudeeronderzoek694
item avro
‘In zeven jaar tijd is het aantal daklozen in Nederland bijna verdubbeld. Telt ons land in 2009 nog 17.000 mensen, zeven jaar later bedraagt dat aantal 30.000. De meeste daklozen zwerven rond in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam.’

“>Lees hier het artikel en bekijk het nieuwsitem


mensenrchten onder druk
‘Met een ademfrequentie van 30 trof de straatdokter hem aan in de nachtopvang voor daklozen. Hij was net weggestuurd uit het ziekenhuis, ook al hapte hij naar adem en dacht hij dat hij doodging. 300 euro had hij moeten betalen om behandeld te worden; het had hem amper benauwder kunnen maken.’

Lees hier de blog


hoe schoonheid_edited-1.jpg
‘ In Brussel bezocht ik een hartverwarmend initiatief voor daklozen, een mooi voorbeeld van hoe burgers zelf het heft in handen nemen wanneer de overheid faalt.’

Lees via deze link

Meer mensen dan ooit.jpg
‘ De Federatie Opvang constateert op basis van registratiecijfers van leden over 2017, dat meer mensen dan ooit een beroep doen op maatschappelijke opvang en beschermd of begeleid wonen.’

Lees hier het artikelMeeste daklozen hadden al een jaar .jpg
‘ Eind 2016 waren er naar schatting 30,5 duizend daklozen. De meeste daklozen behoorden ook vijf of tien jaar voor hun dakloosheid al tot de huishoudens met de laagste inkomens en hadden vaak een uitkering. Weinig daklozen hadden kort voor ze op straat belandden levensgebeurtenissen zoals een echtscheiding, baanverlies of een plotselinge (sterke) inkomensdaling meegemaakt. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van het CBS.’

Lees hier de analyseAlleen krijg je het niet voor elkaar
Ongedocumenteerde migranten hebben net als ieder ander recht op medisch noodzakelijke zorg. Naar aanleiding van vragen vanuit het Multicultureel Ontmoetingscentrum Schilderswijk, investeert KIS in een kleinschalig onderzoek naar de zorg aan ongedocumenteerde migranten.

Lees hier het onderzoek van KIS


Zelfredzaam zonder dag
 ‘Economische’ daklozen vallen tussen wal en schip. Daklozen zonder psychiatrische of verslavingsproblematiek krijgen het stempel ‘zelfredzaam’ opgeplakt, om te maskeren dat er in Nederland te weinig opvangplekken en betaalbare woningen zijn. ‘Om hulp te krijgen moet je je zieliger voordoen dan je bent.’

Lees hier het onderzoek uit De Groene Amsterdammer


verslag HaagseHogeschool.jpg
Studenten van de Haagse Hogeschool hebben voor hun minor ‘participatieve gezondheidszorg’ een onderzoek gedaan op vraag van Housemartin. De doelstelling voor het project is te weten te komen wat de zorgbehoefte zijn van de dak- en thuislozen, dus wat willen zij graag in de verzorging terugzien. Hierop volg de vraag ‘Wat zijn de wensen van dak- en thuislozen, in regio Den Haag, in de verzorging bij het herstel na ziekte?’  Het doel van dit project is om een beeld te krijgen van de zorg die de dak- en thuislozen wensen om zo de zorg in Housemartin hierbij aan te kunnen sluiten. De uitkomst van het onderzoek zal als bijlage meegaan naar fondsen en andere geldschieters om te laten zien dat naast het spreken over de doelgroep ook met de doelgroep is gesproken.

Lees hier het onderzoek van de studenten van de Haagse Hogeschool


afbeelding artikel ONE World
Steeds meer mensen belanden in Nederland op straat en verliezen daarmee ook hun zorgverzekering. Wie buiten het systeem valt, en overal wordt geweigerd, kan gelukkig nog terecht bij de straatdokter.

Lees hier de reportage


Juliana Ziekenhuis.jpg
Onlangs werd bekend dat het voormalige Juliana Kinderziekenhuis aan de Sportlaan onderdak gaat bieden aan 90 daklozen.  De opvang blijft er maximaal twee jaar. Woensdag 17 oktober was er een informatiebijeenkomst voor de Vogelwijk over deze tijdelijke voorziening.  Volgens de open brief die een dakloze naar de redactie van De Posthoorn stuurde, was de weerstand tijdens deze bijeenkomst groot.

Lees hier de open brief van de dakloze


Ombudsman- mensen krijgen
Mensen krijgen geregeld niet de zorg waar ze recht op hebben. Dat zegt de Nationale ombudsman in een rapport over het nieuwe zorgstelsel dat in 2015 werd ingevoerd. Van de beloftes die toen zijn gedaan, is volgens hem nog niets terechtgekomen.

Lees hier het rapport van de Nationale ombudsman


De kwetsbare mensen
De Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) roepen het kabinet op om meer oog te hebben voor de duizenden Nederlanders die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het gaat vooral om psychiatrisch patiënten en jongeren met een licht verstandelijke handicap die langdurige zorg nodig hebben.

Lees hier het artikel uit Trouw/verdieping


valse hoop
Dit rapport is geschreven op verzoek van Amnesty International en Stichting LOS. Het beschrijft de resultaten van een verkennend onderzoek naar de effecten van (verschillende vormen van) opvang van migranten zonder rechtmatig verblijf in Nederland.

Lees hier het rapport van Amnesty International en Stichting LOS


Rekenkamer Den Haag
De Rekenkamers van de vier grote steden Den Haag, Rottedam, Utrecht en Amsterdam (G4) hebben in 2017 besloten een onderzoek uit te voeren naar de maatschappelijke opvang.

Lees hier het onderzoek van Rekenkamer Den Haag


zorgvermijding.jpg
Een handreiking met adviezen en aanbevelingen op basis van de werkwijze en ervaringen van geestelijk verzorgers, straatpastors, outreachend professionals en voormalig daklozen.

Lees hier de adviezen over zorgmijding


klinische les
Een evaluatie van de casus van een dakloze patiënt die palliatieve zorg behoefde, en de keten van problemen die vervolgens ontstond voor hem, zijn naasten en de vele betrokken hulpverleners en instanties

Lees hier de evaluatie


Samen sterk.jpg
Palliatieve zorg voor ernstig zieke mensen die dak- en thuisloos zijn, wordt vaak pas laat of helemaal niet geboden. Om dit te verbeteren, is in Amsterdam een samenwerking tussen hospice en maatschappelijke opvang opgezet. Een onderzoek of hier elders ook behoefte aan is.

Lees hier het onderzoek


Daklozen in Den Haag
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een dwarsdoorsnede-onderzoek onder de mensen die gebruik maken van Haagse nachtopvang. De Kessler stichting en Goodwillwerk Leger des Heils Den Haag en omstreken hebben opdracht gegeven tot dit onderzoek.

Lees hier het rapport


Zoeken naar een plek om te sterven
Dit artikel van Hanne Obbink verscheen in de Trouw op 20 februari 2017

Lees hier het artikel uit de Trouw


Wie zorgt er voor dak en thuislozen
Dit artikel geeft op basis van verschillende bronnen inzicht in de gezondheidsproblematiek en het gebruik van sociaal-medische voorzieningen door daklozen in Den Haag.

Lees hier het artikel


Verwarde mensen op straat
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een beeldvormend onderzoek onder dak- en thuislozen in de laagdrempelige opvang dat in 2015 is verricht in  opdracht van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.

Lees hier het rapport

regie over de plaats van sterven.jpg
Afstudeeronderzoek master Strategisch Management in de non-profit 2012-2014

Lees hier het afstudeeronderzoek