'Ik besta omdat gij hier zijt...'

In zijn nieuwe boek ‘Vertroostingen’ beschrijft Dirk de Wachter, psychiater, hoe belangrijk het is om ‘gezien’ te worden in het leven. In RespijtHuis HouseMartin zien we dagelijks wat het zien van de ander voor effect heeft. 

Interview met De Wachter over zijn nieuwe boek…