Gezocht (m/v) Florence Nightingale

Omdat er voor zieke daklozen geen thuis is om het hoofd neer te leggen, gaat Stichting HouseMartin voor deze doelgroep, onder wie ook afgewezen asielzoekers en seizoenarbeiders, een respijthuis opzetten.

In Respijthuis HouseMartin zullen een vijftal daklozen op advies van de straatarts korte tijd (10 tot 14 dagen) verblijven om te herstellen van een griep of te revalideren na een operatie. In voorkomende gevallen kunnen zij hier de laatste levensdagen doorbrengen.

Het Respijthuis is geen zorginstelling, maar een logeerhuis waar vrijwilligers zich met liefde en aandacht bekommeren om de gasten. Een vrijwilligerscoördinator zal de continuïteit van de dagelijkse werkzaamheden bewaken en aansturen.

Het bestuur van Stichting HouseMartin is voor de avonduren in het Respijthuis op zoek naar een Florence/Floris Nightingale:Een rustig persoon met levenservaring en geestelijk overwicht die overnacht in het respijthuis en die in de avonduren – en in uitzonderlijke situaties ’s nachts – een eerste aanspreekpunt wil zijn bij vragen of (intermenselijke) problemen en die in staat is de-escalerend op te treden. De voorkeur gaat uit naar een persoon die naastenliefde als het ware in het DNA heeft.

  • Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en de personele mogelijkheden is het ook mogelijk dat deze taak in wisseldienst wordt uitgevoerd.

Als tegenprestatie biedt Stichting HouseMartin:

  • Een bescheiden vrijwilligersvergoeding.
  • Kost en inwoning met een eigen kamer in het respijthuis met douche/toilet en gezamenlijk gebruik van de gemeenschappelijke zitkamer en woonkeuken.

Stichting HouseMartin ontvangt brede financiële steun van fondsen. Dankzij de toezeggingen van o.a. het Haëlla Fonds, het Kans Fonds, het Oranje Fonds, Stichting RCOAK, PIN en Dioraphte verwacht Stichting HouseMartin in het najaar van 2021 de deuren te openen van het Respijthuis.

Is uw interesse gewekt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Marie-Anne, tel. 06 16608839,  zwaluwen@xs4all.nl.