RESPIJTHUIS HOUSEMARTIN

Stichting HouseMartin wilt met RespijtHuis HousMartin een veilig ‘nest’ bouwen waar de meest kwetsbaren in de samenleving, zoals dak- en thuislozen, zonder zorgvraag op het terrein van verslaving of geestelijke gezondheidszorg (GGZ), even kunnen verblijven om te herstellen van een griep, om te revalideren na een operatie of om even bij te komen van het zware leven op straat. Eventueel tot en met de laatste levensfase.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het exploiteren van een huiselijk logeerhuis waar men na verwijzing door een arts of maatschappelijk werker korte tijd kan verblijven, naast een huiskamer – de PleisterPlaats – waar men na herstel verder op krachten kan komen en waar men voorlichting en preventieve zorg aangeboden krijgt.