Helpende fondsen 2021

Donaties

Het idee van RespijtHuis HouseMartin spreekt veel donateurs aan. Vandaag is 100% van het benodigde geld om dit logeerhuis voor zieke daklozen op te richten is toegezegd. Helaas begint de verbouwing van de etage later dan voorzien. De opening is nu gepland voor het voorjaar 2022. Wij zien ernaar uit om de eerste bedjes te kunnen opmaken.

Den Haag, november 2021

 Wij zijn dankbaar met de donatie van de Haella Stichting.

Wij zijn dankbaar voor de donatie van Stichting Dioraphte.

Wij zijn dankbaar voor de donatie van het Kans fonds.

Ieder mens telt. Daarom ziet Kansfonds om naar de meest kwetsbare mensen in Nederland. Mensen wiens kwetsbaarheid niet altijd even zichtbaar is, maar vaak wel allesbepalend. Kansfonds helpt waar niemand anders dat doet of durft. Ze steunen lokale initiatieven, bieden een vangnet en zoeken een oplossing voor de oorzaken die de problemen in stand houden. Dat doen ze samen met anderen. Zodat er een samenleving ontstaat waarin plek is voor iedereen.

Wij zijn dankbaar voor de donatie van het RCOAK.

Wij zijn dankbaar voor de donatie van PIN

.

Wij zijn erg dankbaar voor de zowel eenmalige als doorlopende giften van anonieme donateurs

Wij zijn dankbaar voor de donatie van het Oranje fonds 

Klik hier voor persbericht naar aanleiding van de donatie van Oranje fonds.

Wij zijn dankbaar voor de gift van meerdere fondsen die anoniem wensen te blijven.

Wij zijn dankbaar voor de donatie van het Stichting Dominium Adullam

Wij zijn dankbaar voor de donatie van het RKWO

Wij zijn dankbaar voor de donatie van ZonMW

Wij zijn dankbaar voor de donatie  van Stichting Rotterdam

Wij zijn erkentelijk voor de ervaren steun van Vincentius Vereniging Den Haag