Helpende fondsen 2021

Donaties in 2020/2021

Het idee van RespijtHuis HouseMartin spreekt veel donateurs aan. Vandaag is 100% van het benodigde geld om dit logeerhuis voor zieke daklozen op te richten is toegezegd. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij in de herfst de eerste bedjes kunnen spreiden.

Den Haag, 12 juni 2021

 Wij zijn dankbaar met de donatie van de Haella Stichting.

Wij zijn dankbaar voor de donatie van Stichting Dioraphte.

Wij zijn dankbaar voor de donatie van het Kans fonds.

Ieder mens telt. Daarom ziet Kansfonds om naar de meest kwetsbare mensen in Nederland. Mensen wiens kwetsbaarheid niet altijd even zichtbaar is, maar vaak wel allesbepalend. Kansfonds helpt waar niemand anders dat doet of durft. Ze steunen lokale initiatieven, bieden een vangnet en zoeken een oplossing voor de oorzaken die de problemen in stand houden. Dat doen ze samen met anderen. Zodat er een samenleving ontstaat waarin plek is voor iedereen.

Wij zijn dankbaar voor de donatie van het RCOAK.

Wij zijn dankbaar voor de donatie van PIN

.

Wij zijn erg dankbaar voor de zowel eenmalige als doorlopende giften van anonieme donateurs

Wij zijn dankbaar voor de donatie van het Oranje fonds 

Wij zijn dankbaar voor de gift van meerdere fondsen die anoniem wensen te blijven.

Wij zijn dankbaar voor de donatie van het Stichting Dominium Adullam

Wij zijn dankbaar voor de donatie van het RKWO

Wij zijn dankbaar voor de donatie van ZonMW

Wij zijn dankbaar voor de donatie  van Stichting Rotterdam