Nieuws

Geen huis, geen verzekering

Interview met straatdokter M. Slockers

Komt iemand bij de dokter. Dakloos, ziek, maar ook onverzekerd. Dan gebeurt het nog altijd dat diegene niet geholpen, maar weggestuurd wordt. Straatdokter Marcel Slockers maakt zich al jaren boos over de slechte toegang tot zorg voor onverzekerden. ‘Wanneer dringt het door dat het niet hebben van een adres op zichzelf al een bewijs van kwetsbaarheid is?’

Lees hele interview met straatdokter Marcel Slockers

Deltaplan wonen voor daklozen

Leger des Heils voert actie!

Op de dag dat het CBS bekendmaakt dat er momenteel nog altijd 32.000 dak- en thuisloze mensen zijn in Nederland, voert het Leger des Heils actie voor de kwetsbare groep van 32.000 dak- en thuisloze mensen in Nederland. Op het Malieveld in Den Haag plaatste de organisatie vandaag duizenden lichtjes die de mensen zonder dak boven hun hoofd in ons land representeren. Lees verder…

Moderne slavernij in Nederland

Slavernij in Nederland

Zijn been is verbrijzeld tussen twee grindbalen van 1500 kilo in de Rotterdamse haven. Als Oost-Europeaan spreekt hij geen Nederlands. Hij werkt nog niet lang in Nederland en kent de wet- en regelgeving amper. Met spoed wordt hij naar een ziekenhuis vervoerd. Daar wordt hij goed geholpen. Nazorg krijgt hij niet. Hij kan nergens verblijven. Maar hij kan ook niet werken: zijn been zit in een beugel en kan niet worden belast.

Lees verder…

Soepbus rijdt weer!

De soepbus rijdt weer!

Vanaf 1 april gaat de Soepbus weer rijden. De Soepbus van de Kessler Stichting is al sinds 1987 een begrip in Den Haag en is naast een soep- en broodverstrekking ook een baken van hoop voor de mensen die in de marge van de samenleving leven. 

Door de tijdelijke verruimde opvang voor arbeidsmigranten in verband met Corona heeft de bus een paar weken stilgestaan. Nu die opvang weer verdwijnt, staat de Soepbus vanaf donderdag 1 april als vanouds tegenover het Centraal Station. De Soepbus staat er 7 dagen per week vanaf 18.30