Leger des Heils

Recht hebben <> recht krijgen

Recht hebben <> recht krijgen

Leger des Heils Midden Nederland blikt in een onlangs verschenen rapport terug op de pilot waarbij de speciale medewerker vanaf april 2022 een jaar lang werd ingezet. Het doel: dichterbij de doelgroep komen, de problematiek doorgronden en de gaten en kansen binnen het huidige systeem rondom EU-migranten ontdekken.

 

Lees verder…

Kansfonds & Housing First

Partnerschap Kansfonds-Housing First

Geen dakloosheid meer in Nederland. Het kán, als we kiezen voor de revolutionaire aanpak van Housing First: geef dak- en thuisloze mensen meteen een eigen huis én de vrijheid om te herstellen zoals zij zelf willen. Met een kersvers partnerschap gaan Kansfonds en Housing First Nederland de strijd aan om van deze methode de nieuwe systeemaanpak in Nederland te maken.

Lees verder…