Opvang daklozen in hotels

Daklozenopvang in hotels

De conclusie is dat de hotelopvang goed werkt… De hotelopvang werkt goed omdat de voorziening wordt gebruikt door degenen die er recht op hebben. Er is geen toestroom geweest van mensen die geen recht hebben op deze vorm van opvang. Wel was er een verhoogde vraag naar opvangplekken, maar daar waren duidelijke, corona-gerelateerde oorzaken voor. De voorziening werkt voor de cliënten goed omdat de kleinschaligheid en de 24-uurs opvang ze rust, veiligheid en perspectief geven.

Lees verder…