ANBI

Stichting HouseMartin is een ANBI: een het algemeen nut beogende instelling. Op deze pagina vindt u de daarvoor relevante gegevens.

Naam

Stichting HouseMartin

KVK

Haaglanden 74476939

RSIN

859916984

Website

https://respijthuishousemartin.com

E-mail

info@respijthuishousemartin.com

IBAN

NL46INGB 0009 2130 28

Adres

p/a Ankerstraat 22, 2586RK, Den Haag

Bestuursvorm

Stichting HouseMartin is een stichting in de zin van burgerlijk wetboek. De Stichting wordt bestuurd door een bestuur dat uit tenminste drie leden bestaat. 

Doelstelling

HouseMartin stelt zich ten doel laagdrempelige opvang te bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving te weten daklozen zonder zorgvraag op het terrein van verslaving of GGZ. HouseMartin tracht haar doel te bereiken door het exploiteren van een logeergemeenschap met een respijtvoorziening waar maximaal zes daklozen op doktersvoorschrift korte tijd kan verblijven naast een huiskamer waar men na het herstel verder op krachten kan komen, en waar men voorlichting en preventieve verzorging aangeboden krijgt.

Jaarverslag

Jaarrekening

De jaarverslagen vindt u hier.

De jaarrekeningen vindt u hier.

Bestuursleden

Het bestuur van Stichting HouseMartin bestaat uit:

  • Marie-Anne van Erp, voorzitter
  • Boris Gorkovoi, penningmeester
  • Ilona Quaak, secretaris
  • Joke Visser, algemeen lid
  • Maria Scali, algemeen lid