2023: positief jaar voor HouseMartin

Het eerste operationele jaar van RespijtHuis HouseMartin zit erop. En wat een mooi jaar was het! In de zestig weken dat we draaien – heel 2023 en de laatste 6 weken van 2022 – heeft het RespijtHuis vorm gekregen. Van niets naar een huis dat door haar logees als veilige haven wordt ervaren. De resultaten zijn meer dan positief. Zesenvijftig zieke dakloze mensen – ‘zelfredzame’  personen want zonder verslaving of zware psychische problematiek – vonden een moment van respijt in ons huis. Liefdevolle, oprechte aandacht, rust en reinheid: het deed hen zichtbaar goed. Het geurige soepje bij de lunch, de gezonde maaltijd ’s avonds, alles met passie bereid door de kookvrijwilligers, elke dag weer. Onze gasten genoten ervan. Hoe simpel kan het leven soms zijn…

Het participeren in het RespijtHuis wordt door de vrijwilligers als zingevend ervaren. Momenteel werken er bijna vijftig op regelmatige basis. De meesten zijn ingedeeld op een vast dagdeel. De communicatie onderling liep in eerste instantie vooral via een app-groep. Van de vele namen die in die groep zitten, kende men tot voor kort het gezicht niet. Sinds juli is daar verandering in gekomen. Maandelijks organiseren we een samenzijn in theater ‘In de Steeg’. Het HouseMartin-familiegevoel neemt per ontmoeting voelbaar toe. De maandelijkse bijeenkomst wordt vaak gekoppeld aan een scholingsmoment. Zo maken we momenteel kennis met de presentiemethode. Een belangrijk element in de leercurve is het onbevooroordeeld luisteren naar het verhaal van de ander, waarbij de neiging tot hulp bieden of tot oordelen wordt onderdrukt. Dat is best lastig. En toch is het effect van de methode groots.

Een andere uitdaging op de werkvloer is dat onze vrijwilligers afkomstig zijn uit de hele wereld. Dus cultuurverschillen en taalbarrières bij de vleet. En toch, de coördinatoren slagen er goed in om de verschillen die deze verscheidenheid met zich meebrengt, te overbruggen. Lerina Kwamba en Kaoutar Akhlal: betere coördinatoren hadden we ons niet kunnen wensen. Hun inzet en enthousiasme is tomeloos. Hun duidelijke manier van werken is indrukwekkend. We hadden gevreesd dat de duur van het verblijf (max. 14 dagen), voor problemen zou zorgen. Niets is minder waar. Over het algemeen genomen wordt deze duidelijkheid gewaardeerd door onze logees. 

Tot onze vreugde heeft zich recent een voormalig logee aangemeld als vrijwilliger. Door zijn inzet wil hij zijn erkenning laten blijken voor het door ons geboden rustmoment. Hij is meer dan welkom!

Telkens weer stemt het dankbaar als we een onverwachte donatie ontvangen. Verschillende kerkgenootschappen en menig particulier heeft ons in 2023 verblijd met een financiële bijdrage.  Het uitgangspunt bij dit project was – en is nog steeds – dat iedereen de kans moet krijgen om te helpen. Van sokken breien, tot netwerk delen tot het geven van centjes…. Elke bijdrage is meer dan welkom.

Alle gegevens houden we secuur bij en vertalen wij (geanonimiseerd) in grafische overzichten. Tot onze verbazing is het daklozenloket van de gemeente veruit onze grootste aanbieder van gasten. We zijn dan ook in gesprek met de gemeente om te kijken hoe er een duidelijker samenwerkingsverband kan ontstaan. Daarover later meer. De fondsenwerving voor 2024 is nu in volle gang en loopt boven verwachting positief. Menig toezegging is al binnen. Het levert vertrouwen op voor 2024.